Správní řád - aktuality a praxe

Správní řád - aktuality a praxe INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spravni-rad-aktuality-a-praxe-983
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  11.05.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/spravni-rad-aktuality-a-praxe-983
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit úředníky s nejnovější judikaturou v oblasti správního řádu, s aktuálními změnami a praktickými zkušenostmi s danou problematikou.

Program semináře:

 • Působnost správního řádu a základní zásady správních činností s promítnutím do praxe
 • Příslušnost správního orgánu, úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení pro podjatost
 • Úkony správního orgánu (jednací jazyk, spis, doručování) v praxi, výkladech a judikatuře
 • Úkony účastníků řízení, zastupování, nové instituty civilního práva
 • Postup správního orgánu před zahájením řízení a řízení v prvním stupni (řízení o žádosti a řízení z úřední povinnosti)
 • Počítání lhůt a navrácení v předešlý stav
 • Zajišťovací prostředky
 • Přerušení řízení
 • Zastavení řízení a rozhodnutí o věci
 • Krátký exkurs do opravných prostředků a exekuce
 • Stížnost
 • Diskuse, dotazy zaměřené na praxiVšechny termíny konání kurzu

 • 18.03.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 06.04.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 11.05.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
9.3.
2021
Činnost živnostenských úřadů - kontrola a sankce
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
9.3.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
9.3.
2021
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.3.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
11.3.
2021
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
11.3.
2021
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
12.3.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
12.3.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
16.3.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 900 Kč 
16.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
16.3.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
16.3.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
16.3.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
16.3.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
16.3.
2021
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
16.3.
2021
Zákoník práce 2021 – zhodnocení dopadů novelizace
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
18.3.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
18.3.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
18.3.
2021
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 292 termínů