Zákon o evidenci obyvatel

Zákon o evidenci obyvatel INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/zakon-o-evidenci-obyvatel-891
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  12.11.2020   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/zakon-o-evidenci-obyvatel-891
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Ing. Jana Kovačová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem je seznámit účastníky semináře s právními předpisy na úseku evidence obyvatel, zejména se zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění a prováděcími předpisy, včetně jejich praktické aplikace při plnění úkolů vyplývajících z těchto právních předpisů pro ohlašovny, pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Dále je cílem seznámit účastníky s problematikou rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to včetně výkladu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ve vztahu k danému typu rozhodování. Danou problematiku dokreslit pomocí praktických případů z praxe.

Seminář je určen úředníkům obcí, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů, vykonávajícím agendu evidence obyvatel.

Program semináře:

 • Stručný výklad základních pojmů, právní normy a související předpisy dle aktuální právní úpravy
 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
 • Zdroje IS EO, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
 • Využívají údajů z IS EO
 • Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z informačního systému jednotlivým oprávněným subjektům, poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
 • Trvalý pobyt – prvotní zavedení místa trvalého pobytu po narození, po nabytí státního občanství a „po ukončení pobytu v cizině“, jeho změna, úřední rušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území republiky
 • Doručovací adresa, zprostředkování kontaktu
 • Evidence obyvatel a správní řád – správní řízení na úseku evidence obyvatel
 • DiskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 13.10.2020 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 15.10.2020 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 23.10.2020 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 12.11.2020 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.10.
2020
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč s DPH
1.10.
2020
Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
2.10.
2020
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2020
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč s DPH
2.10.
2020
Rozpočtová skladba
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
2.10.
2020
Bioprodukce a biopotraviny Osvědčování, označování a další legislativa
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
6.10.
2020
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
6.10.
2020
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
6.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
6.10.
2020
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
6.10.
2020
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
6.10.
2020
Zákon o registru smluv
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
6.10.
2020
Poka Yoke - Jak eliminovat chyby pracovníků?
Verlag Dashöfer   Praha   4 586 Kč s DPH
7.10.
2020
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
7.10.
2020
KAIZEN - zavádíme systém neustálého zlepšování
Verlag Dashöfer   Praha   4 828 Kč s DPH
8.10.
2020
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
8.10.
2020
Novela zákona o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
8.10.
2020
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   1 900 Kč 
8.10.
2020
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
8.10.
2020
  Stránka 1 z 19   Další
20 z 364 termínů