CzechPOINT@office a základní registry - webinář

CzechPOINT@office a základní registry - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/czechpointoffice-a-zakladni-registry-webinar-1682
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  01.10.2024   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/czechpointoffice-a-zakladni-registry-webinar-1682
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Bc. Karolína Kofroňová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený výkon státní správy na úseku evidence obyvatel ohlašovnami a obecními úřady s rozšířenou působností a vazbou této agendy na základní registry.

Cílovou skupinou jsou zejména úředníci zařazení do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníci odborů vnitřních věcí obcí a měst.

Program webináře:

 • Přehled právních předpisů souvisejících s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy na úseku evidence obyvatel
  • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech v platném znění
  • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů v platném znění
  • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Základní registry a vazby na agendový informační systém evidence obyvatel
  • Přehled základních registrů, obecné pojmy - referenční údaje, agendové informační systémy a jejich správci, editoři údajů, využívání údajů, poskytování údajů subjektům údajů
  • Registr obyvatel – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel
  • Registr územní identifikace – údaje, vazby na agendový informační systém evidence obyvatel a vazby na registr obyvatel
 • Aktuální stav legislativy související s evidencí obyvatel
  • Koncepce evidence obyvatel, údaje vedené v systému evidence obyvatel, zapisovatelé údajů, uživatelé údajů, správce systému, kontrola a zajištění správnosti údajů
  • Poskytování údajů – podle zákona o evidenci obyvatel, podle zvláštních zákonů
 • Plnění úkolů v agendě evidence obyvatel – trvalý pobyt
  • Zápis adresy trvalého pobytu ze zákona
  • Ohlášení změny trvalého pobytu – povinnosti občana, povinnosti ohlašovny
  • Ukončení trvalého pobytu – ohlášením občana, rozhodnutím ohlašovny z moci úřední, rozhodnutím ohlašovny na návrh
 • Czech Point – jednotlivé formuláře, chyby a jejich opravy
 • Zkušenosti a příklady z praxe, diskuzeKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.5.
2024
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 800 Kč 
21.5.
2024
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
22.5.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
23.5.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
23.5.
2024
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
24.5.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
30.5.
2024
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
31.5.
2024
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
6.6.
2024
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Zařazování zaměstnanců do platových tříd a novela katalogu prací ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
12.6.
2024
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 141 termínů