Služby, Praha - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Služby, v Praze. Více.Název      Cena     
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
bfz   Praha   1 300 Kč 
25.2.
2020
Právo na přiměřené riziko
bfz   Praha   1 300 Kč 
5.3.
2020
Nezletilý cizinec bez doprovodu zákonných zástupců a rodiny cizinců z pohledu orgánů sociálně-právní ochrany dětí
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
17.3.
2020
Náročné situace při výkonu sociální práce a jejich zvládání
bfz   Praha   1 300 Kč 
18.3.
2020
Úvod do problematiky bezdomovectví
bfz   Praha   1 300 Kč 
24.3.
2020
Psychohygiena pomocí techniky TRE® – Napětí, stres a trauma uvolňující cvičení
bfz   Praha   2 590 Kč 
3.4.
24.4.
2020
Práce s motivací klienta (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 300 Kč 
7.4.
2020
Zadluženost a exekuce v sociální oblasti
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 990 Kč s DPH
7.4.
2020
Vedení dokumentace o poskytované sociální službě
bfz   Praha   1 300 Kč 
15.4.
2020
Dítě jako oběť trestného činu
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
28.4.
2020
Motivace a aktivizace uživatele sociálních služeb (úvod do problematiky)
bfz   Praha   1 300 Kč 
28.4.
2020
Základy aktivizačních technik
bfz   Praha   1 300 Kč 
6.5.
2020
Specifika práce s romskou rodinou
bfz   Praha   1 680 Kč 
14.5.
2020
Úvod do problematiky psychohygieny
bfz   Praha   1 300 Kč 
20.5.
2020
Individuální plánování s uživatelem sociální služby
bfz   Praha   1 300 Kč 
26.5.
2020
Ohrožené dítě - nerezignujme!!!
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
26.5.
2020
Sociální práce s jednotlivcem (Výcvik pro sociální pracovníky)
bfz   Praha   1 680 Kč 
29.5.
2020
Základy spolupráce s rodinou uživatele sociální služby
bfz   Praha   1 300 Kč 
4.6.
2020
Péče o seniory využívající terénní a pobytové sociální služby
bfz   Praha   1 300 Kč 
17.6.
2020
Nácvik komunikace se specifickými typy klientů
bfz   Praha   1 300 Kč 
23.6.
2020

20 termínů