Webinář - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře webináře. Více.Název      Cena     
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
22.4.
2021
Účetnictví pro příspěvkové organizace v roce 2021 v příkladech
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
26.4.
2021
Aktuality a problémy pracovního práva
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
27.4.
2021
Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
28.4.
2021
Zeptejte se analytika! Webinář s Braňem Sotákem o tom, co Vás nejvíce zajímá na trzích
Patria Finance     zdarma
28.4.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
29.4.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
30.4.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
4.5.
2021
Fond kulturních a sociálních potřeb a sociální fondy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
5.5.
2021
Rodinné právo v občanském zákoníku - aktuality
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
6.5.
2021
Účetnictví v roce 2021 - vybrané okruhy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.5.
2021
Jednání s klienty s problémovým chováním a zvláštními potřebami
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
13.5.
2021
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
14.5.
2021
Mix nejdůležitějších legislativních změn personální a mzdové agendy
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
15.5.
2021
Co je a co není daňovým nákladem v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
17.5.
2021
Daňové a účetní aktuality 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
19.5.
2021
Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
20.5.
2021
Novela zákoníku práce 2020 a 2021 a další aktuality v pracovním právu
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.5.
2021
Cestovní náhrady v roce 2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
24.5.
2021
Spisová a archivní služba pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
25.5.
2021
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 39 termínů