Kurzy daní a účetnictví, Plzeň - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Daně a účetnictví, v Plzni. Více.


Název      Cena     
Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
27.3.
2019
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč 
29.3.
2019
Daňově uznatelné a neuznatelné náklady
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
10.4.
2019
DPH v roce 2019 na desítkách praktických příkladů
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
15.4.
2019
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
17.4.
2019
Pracovní doba, přestávky v práci, směnný provoz, pružná pracovní doba, pracovní cesta, Home office a pracovní doba
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
24.4.
2019
DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi 2019 • komplexní výklad
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
25.4.
2019
Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2019 • v souvislostech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovnělékařských služeb
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
25.4.
2019
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
27.4.
15.6.
2019
DPH v praktických příkladech • po novele k 1.4.2019
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
6.5.
2019
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 21 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   7 990 Kč 
18.5.
20.7.
2019
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá v 19 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Plzeň   9 990 Kč 
18.5.
3.8.
2019
Spisová a archivní služba • uchovávání a vyřazování dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních původců
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
21.5.
2019
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • s ohledem na změny 2019
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
23.5.
2019
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • zaměstnání malého rozsahu • průměrný výdělek • archivace dokladů
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
23.5.
2019
Návraty maminek /rodičů do zaměstnání • těhotenství • mateřská, otcovská a rodičovská dovolená • zástupy • změny pracovního zařazení • rušení pracovních pozic • BOZP
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
27.5.
2019
Praktický trénink obrany daňového subjektu aneb jak se vypořádat s daňovou kontrolou
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
29.5.
2019
Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci
ANAG   Plzeň   1 893 Kč 
31.5.
2019
Vnitřní směrnice vybraných účetních jednotek
ANAG   Plzeň   1 810 Kč 
31.5.
2019
Dovolená v roce 2019 včetně navrhovaných změn, překážky v práci na straně zaměstnance/zaměstnavatele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 800 Kč s DPH
19.6.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 22 termínů