Finance a bankovnictví, online, e-learning - kurzy, školení

Kurzy, školení a semináře kategorie Finance a bankovnictví, e-learning, online. Více.Název      Cena     
Deriváty v účetnictví podnikatelů v příkladech
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Účetní výkazy pro praktické využití
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Základy risk managementu včetně příkladů z praxe
VOX     3 134 Kč s DPH
e-learning
Kontrola výdajů a hospodaření s majetkem – on-line seminář
VOX     2 390 Kč 
e-learning
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám
VOX     9 668 Kč s DPH
e-learning
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce – on-line seminář
VOX     2 390 Kč 
e-learning
Manažerské účetnictví – sestavení, porozumění a analýza rozpočtu
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů
VOX     3 134 Kč s DPH
e-learning
Praktický pohled na finanční plán a reporting – komplexně
VOX     4 344 Kč s DPH
e-learning
Cash flow v teorii i praxi
VOX     6 752 Kč s DPH
e-learning
Konsolidovaná účetní závěrka – praktické příklady pro pokročilé podle českých předpisů
VOX     3 497 Kč s DPH
e-learning
Platební styk – seznámení s právní úpravou
VOX     3 134 Kč s DPH
e-learning
Ekonomika pro mistry – specialisty výrobních procesů
VOX     3 981 Kč s DPH
e-learning
Komunikace datovou schránkou aneb jak efektivně komunikovat (nejen) s úřady
VOX     2 390 Kč 
e-learning
Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí
VOX     3 134 Kč s DPH
e-learning
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti – on-line seminář
VOX     2 390 Kč 
e-learning
Ekonomika pro obchodníky – specialisty nákupu a prodeje
VOX     3 981 Kč s DPH
e-learning
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Platební styk pro pokročilé
VOX     3 013 Kč s DPH
e-learning
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů – on-line seminář
VOX     2 490 Kč 
e-learning
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 26 termínů