Zásadní změny v oblasti mzdové a personální agendy od 1. 1. 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti aktuálně - hlášení a evidence DPP od 1.7.2024 a nová pravidla od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
17.6.
2024
Personalistika od A do Z • nejen pro mírně pokročilé
ANAG   Karlovy Vary   2 140 Kč 
17.6.
2024
Zaměstnávání „brigádníků“, ZPS, cizinců a občanů EU • příprava na budoucí povolání • DPP a DPČ • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
17.6.
2024
Změny v pracovním právu 2024 a tzv. flexinovela 2025
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
17.6.
2024
Změny v pracovním právu 2024 a tzv. flexinovela 2025
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
17.6.
2024
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti aktuálně - hlášení a evidence DPP od 1.7.2024 a nová pravidla od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
18.6.
2024
ON-LINE webinář Právní zákoutí odměňování mzdou a odměnou z DPP/DPČ • Novela zákoníku práce týkající se odměňování s plánovanou účinností od 1.7.2024
ANAG   Olomouc   2 140 Kč 
18.6.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP) • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 388 Kč 
18.6.
2024
Dohody o provedení práce a pracovní činnosti aktuálně - hlášení a evidence DPP od 1.7.2024 a nová pravidla od 1.1.2025
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč s DPH
19.6.
2024
Dohody o provedení práce od 1.7.2024 a od 1.1.2025 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezbečení
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
19.6.
2024
Mzdy a odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr • změny od 1. 7. 2024 a 1. 1. 2025
ANAG   Zlín   2 058 Kč 
19.6.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   10 990 Kč 
19.6.
18.9.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   12 990 Kč 
19.6.
9.10.
2024
Digitalizace HR dokumentů  TOP
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
20.6.
2024
Digitalizace HR dokumentů
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
20.6.
2024
Jak se vypořádat s problematickým anebo neschopným zaměstnancem včetně souvisejících novinek a judikátů • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
20.6.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   10 990 Kč 
20.6.
23.7.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   online   13 990 Kč 
20.6.
1.8.
2024
Personalistika od A do Z • nejen pro mírně pokročilé
ANAG   Liberec   2 140 Kč 
20.6.
2024
Zákoník práce 2024 po novele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
  Stránka 1 z 13   Další
20 z 255 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024


Obsah semináře:


Změny v pracovněprávní oblasti – zákon č.281/2023 Sb.


Změny v zákoníku práce a souvisejících právních předpisů (změny v zákoně o inspekci práce, atd.) po rozsáhlé novele ZP • Nejdůležitější změny:

 • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)

 • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů

 • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)

 • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • Přestávka na oddech • nepřetržitý denní odpočinek • nepřetržitý týdenní odpočinek – u dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • Harmonogram směn a formy seznámení zaměstnance s harmonogramem u dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • Nárok na dovolenou u DPP a DPČ – od 1.1.2024 • příklady výpočtu • náhrada odměny za dovolenou

 • Nárok na příplatkové odměny - §§ 115 až 118 ZP

 • Výpočet průměrného hodinového výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • Rodičovská dovolená (§ 196)

 • pružné uspořádání práce

 • Práce na dálku (§ 317) a paušální náhrada nákladů při výkonu práce na dálku

 • Doručování písemností s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)


Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu

 • Doplatek se netýká náhrady mzdy

 • Další změny v této oblasti

 • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)


Změny v zákoně o daních z příjmů • Změny v oblasti příjmů fyzických osob

 • Zrušení slevy na studenta • omezení slevy na manželku/manžela, atd.

 • Správné postupy při poskytování příspěvku na stravování v peněžní i nepeněžní formě

 • Příspěvky na penzijní a životní pojištění

 • Limity pro benefity

 • Zdanění příjmů zálohou daně v roce 2024 (sazba 23% při zdanitelném příjmu nad 3 násobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění)

 • Poplatník bez prohlášení a zdanitelný příjem do 4 000 Kč v měsíci

 • DPP do 30.6.2024 a od 1.7.2024


Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti se změnou ZDP

 • Nové redukční hranice pro rok 2024

 • Maximální vyměřovací základ v roce 2024

 • Další parametrické změny

 • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění

 • Změny u OSVČ

 • Zvýšené zálohy jako pro OSVČ hlavní, tak i pro vedlejší

 • Daňový základ u OSVČ hlavní


Parametrické změny ve zdravotním pojištění • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění

 • Minimální vyměřovací základ

 • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu


Změny v oblasti srážek ze mzdy • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v r. 2024

 • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

 • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky

 • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce


Další změny k datu konání semináře


Vyhláška o cestovních náhradách v r. 2024


Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl ZPS


diskuze • odpovědi na dotazy