Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v roce 2024 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další vybraná témata v praxi personalisty
ANAG   Zlín   2 058 Kč 
30.5.
2024
Novinky u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a jiné aktuality
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
6.6.
2024
Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
10.6.
2024
Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
10.6.
2024
Sociální a zdravotní pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu v roce 2024 a 2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
14.6.
2024
Sociální a zdravotní pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zaměstnání malého rozsahu v roce 2024 a 2025
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.9.
2024

6 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, podnikové právníky


Novela zákoníku práce účinná od 1.10.2023 zásadním způsobem změnila podmínky zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Chtělo by se říci, že nezůstal na kameni kámen – změnila se právní úprava pracovní doby, překážek v práci, odměňování, dovolené, „dohodáři“ musí být informováni o obsahu pracovněprávního vztahu, mohou napadat výpověď danou bez udání důvodu apod. Dává tedy vůbec smysl v roce 2024 dohody ještě využívat? Kdy je lze legálně nahradit občanskoprávními smlouvami a kdy je naopak pracovněprávní vztah nutný? A když už je pracovněprávní vztah nutný, jak tedy na základě dohod zaměstnávat tak, abyste splnili všechny povinnosti a postupovali legálně?


Na všechny tyto otázky je zaměřen tento seminář, jehož cílem je vysvětlit právní podmínky práce na základě dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Výklad pochopitelně zohlední první zkušenosti s novelou zákoníku práce. Předmětem výkladu je právní úprava dohod v zákoníku práce, nikoli otázky daní a pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.


Program semináře: • právní prostor pro sjednávání dohod

 • srovnání dohod s pracovním poměrem a možnosti praktického využití dohod

 • dohody a občanskoprávní smlouvy

 • uzavírání a náležitosti dohody o provedení práce

 • uzavírání a náležitosti dohody o pracovní činnosti

 • souběh dohody a pracovní smlouvy nebo více dohod, kombinace dohod

 • informování o obsahu pracovněprávního vztahu z dohody

 • využívání dohod při mateřské, otcovské a rodičovské dovolené

 • pracovní doba na základě dohod

 • odměňování zaměstnanců na základě dohod, průměrný výdělek, dohoda a podpora v nezaměstnanosti

 • cestovní náhrady a náhrady vynaložených výdajů u zaměstnanců na základě dohod

 • překážky v práci u zaměstnanců na základě dohod

 • dovolená u zaměstnanců na základě dohod

 • náhrada škody u zaměstnanců na základě dohod

 • pracovnělékařské služby u zaměstnanců na základě dohod

 • skončení právních vztahů z dohod a obrana zaměstnance proti skončení

 • přechod na jistější formu zaměstnání

 • diskuze a odpovědi na dotazy