Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ

Zaměstnání malého rozsahu, DPP a DPČ Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMDOH&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  10.06.2024   
Další termíny:
Cena bez DPH: 4 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMDOH&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 6 038 Kč
Lektor: Ing. Růžena Klímová
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Růžena Klímová

V roce 1973 absolvovala VŠE, obor učitelství ekonomických předmětů. Dvouleté postgraduální studium absolvovala na obchodní fakultě VŠE v r. 1979.

Od roku 1973 pracovala ve velké obchodní organizaci nejprve jako odborný...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Seminář účastníky seznámí s právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odlišnostmi tohoto typu zaměstnávání a zaměstnání malého rozsahu, včetně všech povinností, výhod i nevýhod s nimi spojených. Zdůrazníme novinky zaváděné novelou zákoníku práce.
Obsah semináře:
 • Právní úprava dohod o provedení práce
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Odměnu lze sjednat i v jiné smlouvě – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020
 • Objem výkonu práce u DPČ lze sjednat i neurčitě (maximálně, nejvýše) – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 a problémy s tím spojené
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení DPP a DPČ
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání - hlavní činnost
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném, pravděpodobný příjem u ZMR a DPP
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
 • Zaměstnání malého rozsahu – § 7 zákona č. 187/2006 Sb.
  • Podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného
  • ZMR u dohody o pracovní činnosti
  • ZMR u pracovního poměru
  • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů
  • Dávky nemocenského pojištění u ZMR
  • Rozhodné období u ZMR
  • Změna druhu pojistného vztahu – § 10 zákona č. 187/2006 Sb. (kdy se ZMR mění na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období
  • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou
  • Souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci
 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ
 • Dotazy účastníků

Návrh změn zákoníku práce účinných od roku 2024

Navrhovaná právní úprava zákoníku práce obsahuje především transpozici:

 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU, a
 • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii.
 • Nejdůležitější navrhované změny:

  • Nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)
  • Rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru – § 37 ZP, a to do 7 dnů
  • Nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)
  • Zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr:
   • Harmonogramy směn
   • Přípustný objem výkonu práce u DPČ
   • Směna, pracovní doba, přestávka na oddech, doba odpočinku
   • Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr
   • Nárok na dovolenou u dohod
   • Příplatkové odměny u dohod
   • Rodičovská dovolená (§ 196), pružné uspořádání práce ( § 241)
  • Práce na dálku (§ 317)
  • Nad rámec transpozice směrnic se novelizuje problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)
  Seminář je určen:

  mzdovým účetním a personalistům.
  Všechny termíny konání kurzu


  Kurz je zařazen v sekcích

  Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

  Další kurzy a semináře

  Kurzy a semináře v sekcích Pracovní právo , Prezentační dovednosti , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
  Název      Cena     
  Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, připravované změny u DPP od 1.7.2024
  INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
  e-learning
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
  26.5.
  28.7.
  2024
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Český Těšín   12 990 Kč 
  26.5.
  11.8.
  2024
  Cestovní náhrady - aktuálně
  INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
  27.5.
  2024
  Novelizace zákoníku práce 2024 – 2025 – první seznámení aneb jde pouze o výpověď bez udání důvodu ?
  VOX     3 860 Kč s DPH
  27.5.
  2024
  Novelizace zákoníku práce 2024 – 2025 – první seznámení aneb jde pouze o výpověď bez udání důvodu ?
  VOX   Praha   3 860 Kč s DPH
  27.5.
  2024
  ON-LINE webinář Vysílání pracovníků z ČR na zahraniční pracovní cesty do EU a do třetích států • právo, pojištění a daně
  ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
  27.5.
  2024
  Personalistika od A do Z • nejen pro mírně pokročilé
  ANAG   Ústí nad Labem   2 140 Kč 
  27.5.
  2024
  ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Online   10 990 Kč 
  27.5.
  15.7.
  2024
  ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
  Orange Academy   Online   12 990 Kč 
  27.5.
  25.7.
  2024
  Cestovní náhrady - aktuálně
  INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
  e-learning
  BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
  Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
  28.5.
  2024
  BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti
  Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
  28.5.
  2024
  ON-LINE webinář Srážky z mezd a DPP a DPČ v roce 2024 v praxi mzdové účetní
  ANAG   Praha   2 306 Kč 
  28.5.
  2024
  Praktické souvislosti uplatnění pružné pracovní doby
  Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
  28.5.
  2024
  Skončení pracovního poměru aneb nejčastější chyby z pohledu praxe a judikatury – aktuálně
  VOX     3 497 Kč s DPH
  e-learning
  Skončení pracovního poměru aneb nejčastější chyby z pohledu praxe a judikatury – aktuálně
  VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
  28.5.
  2024
  Zaměstnanecké benefity v roce 2024
  INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
  28.5.
  2024
  Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP)
  ANAG   Liberec   2 140 Kč 
  28.5.
  2024
  Dohody o provedení práce a pracovní činnosti po novele Zákoníku práce od 1.10.2023 a 1.1.2024
  ANAG   Hradec Králové   2 058 Kč 
  29.5.
  2024
    Stránka 1 z 17   Další
  20 z 322 termínů