Přechod na nový stavební zákon

Přechod na nový stavební zákon INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/prechod-na-novy-stavebni-zakon-2337
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  06.06.2024   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 600 Kč https://www.integracentrum.cz/prechod-na-novy-stavebni-zakon-2337
Cena s DPH: 2 600 Kč
Lektor: JUDr. Vladimíra Sedláčková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář je určen pro úředníky stavebních úřadů všech stupňů, ale i stavebníky, odbornou veřejnost, ale stejně tak každého, kdo si potřebuje ujasnit nakolik se změní situace při povolování a provádění staveb v blízké budoucnosti.

Dne 1. 1. 2024 nabývá plné účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a začíná přechodné období od starého stavebního zákona k novému. Seminář se věnuje změnám, které nový zákon přináší pro úředníky, stavebníky i další osoby zúčastněné při výstavbě. Končí všechny dnešní zjednodušující postupy (územní souhlas, souhlas s ohlášením, kolaudační souhlas, veřejnoprávní smlouvy, certifikát autorizovaného inspektora k povolení stavby), končí samostatné územní rozhodování. Vedeno bude jednotné správní řízení o povolení stavebního nebo nestavebního záměru; v některých případech zrychlené řízení.  Režim posuzování staveb se odvíjí od nového rozdělení staveb na drobné/jednoduché/ostatní. Velké změny budou v organizaci stavebních úřadů a v jejich působnosti. Ke změnám dochází i v činnosti dotčených orgánů. Účastníci semináře budou dále stručně a srozumitelně seznámeni s hlavními změnami u dalších institutů zákona.

Program semináře:

 • Starý versus nový stavební zákon (stav platnosti, účinnosti)
 • Postupný přechod na nový stavební zákon
  (přechodné období, přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům, ke stavebnímu řádu, k dokumentaci, k prováděcím právním předpisům)
 • Co nového zákon přináší:
  • kategorizace staveb drobné/jednoduché/ostatní – režimy povolování a užívání podle druhu stavby
  • nová soustava SÚ, změny v činnosti dotčených orgánů
  • úkony před zahájením řízení a průběh řízení o povolení stavebního a nestavebního záměru (účastníci řízení, posuzování námitek, zrychlené řízení, rámcové povolení, speciální úprava odvolacího řízení)
  • povinnosti osob zúčastněných při výstavbě (povinnosti stavebníka, projektanta, vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury, zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby vykonávající stavební dozor)
  • změny při kolaudaci, rekolaudaci, odstraňováníVšechny termíny konání kurzu

 • 08.03.2024 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 09.04.2024 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 16.04.2024 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 18.04.2024 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 21.05.2024 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 06.06.2024 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Řízení o přestupcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
29.2.
2024
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
29.2.
2024
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
29.2.
2024
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
6.3.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
8.3.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
12.3.
2024
Seznámení s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2024 - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
12.3.
2024
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
12.3.
2024
CzechPOINT@office a základní registry - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
14.3.
2024
Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb.
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
14.3.
2024
Správa místních poplatků za komunální odpad v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     1 600 Kč s DPH
14.3.
2024
Školení pro statutární orgány SVJ
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
15.3.
2024
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
19.3.
2024
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
19.3.
2024
Pohřebnictví, hřbitovy a správný postup při úmrtí - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.3.
2024
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč 
21.3.
2024
Správa místních poplatků - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.3.
2024
Zákon o evidenci obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
21.3.
2024
Zákon o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
22.3.
2024
Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb.
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
26.3.
2024
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 137 termínů