Přechod na nový stavební zákon - webinář

Přechod na nový stavební zákon - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/prechod-na-novy-stavebni-zakon-webinar-2338
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  03.12.2024   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 983 Kč https://www.integracentrum.cz/prechod-na-novy-stavebni-zakon-webinar-2338
Cena s DPH: 2 400 Kč
Lektor: Mgr. Jana Machačková , JUDr. Vladimíra Sedláčková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Webinář je určen pro úředníky stavebních úřadů všech stupňů, ale i stavebníky, odbornou veřejnost, ale stejně tak každého, kdo si potřebuje ujasnit nakolik se změní situace při povolování a provádění staveb v blízké budoucnosti.

Dne 1. 1. 2024 nabývá plné účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a začíná přechodné období od starého stavebního zákona k novému. Webinář se věnuje změnám, které nový zákon přináší pro úředníky, stavebníky i další osoby zúčastněné při výstavbě. Končí všechny dnešní zjednodušující postupy (územní souhlas, souhlas s ohlášením, kolaudační souhlas, veřejnoprávní smlouvy, certifikát autorizovaného inspektora k povolení stavby), končí samostatné územní rozhodování. Vedeno bude jednotné správní řízení o povolení stavebního nebo nestavebního záměru; v některých případech zrychlené řízení.  Režim posuzování staveb se odvíjí od nového rozdělení staveb na drobné/jednoduché/ostatní. Velké změny budou v organizaci stavebních úřadů a v jejich působnosti. Ke změnám dochází i v činnosti dotčených orgánů. Účastníci semináře budou dále stručně a srozumitelně seznámeni s hlavními změnami u dalších institutů zákona.

Program webináře:

 • Starý versus nový stavební zákon (stav platnosti, účinnosti)
 • Postupný přechod na nový stavební zákon
  (přechodné období, přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům, ke stavebnímu řádu, k dokumentaci, k prováděcím právním předpisům)
 • Co nového zákon přináší:
  • kategorizace staveb drobné/jednoduché/ostatní – režimy povolování a užívání podle druhu stavby
  • nová soustava SÚ, změny v činnosti dotčených orgánů
  • úkony před zahájením řízení a průběh řízení o povolení stavebního a nestavebního záměru (účastníci řízení, posuzování námitek, zrychlené řízení, rámcové povolení, speciální úprava odvolacího řízení)
  • povinnosti osob zúčastněných při výstavbě (povinnosti stavebníka, projektanta, vlastníka stavby, vlastník technické infrastruktury, zhotovitele, stavbyvedoucího či osoby vykonávající stavební dozor)
  • změny při kolaudaci, rekolaudaci, odstraňováníVšechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Bytová oblast, SVJ
Název      Cena     
Katastr nemovitostí - spojení technických a právních informací k nemovitostem
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
22.8.
2024
Majetek obce a nakládání s ním - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Finance pro školy a jejich zřizovatele
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
26.8.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
26.8.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč s DPH
29.8.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
29.8.
2024
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb. - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Vnitřní kontrolní systém ÚSC a interní audit
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
3.9.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
10.9.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
12.9.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
12.9.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
17.9.
2024
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ÚSC a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
17.9.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
17.9.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
18.9.
2024
Zákoník práce - novely 2024/2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 500 Kč s DPH
18.9.
2024
Důkazní prostředky v řízení o přestupcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
19.9.
2024
Novela zákoníku práce a další aktuality a problémy pracovního práva
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
19.9.
2024
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   3 013 Kč s DPH
19.9.
2024
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 160 termínů