Praktické uplatňování DPH v roce 2023 • upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
e-learning
DPH v roce 2023 a výhled na rok 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč s DPH
12.9.
2023
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
14.9.
2023
DPH v roce 2023 a výhled na rok 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč s DPH
18.9.
2023
Praktické uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč s DPH
18.9.
2023
DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.9.
2023
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
e-learning
Uplatňování DPH v roce 2023
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
5.10.
2023

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ekonomické a daňové pracovníky zabývající se problematikou DPHSeminář je zaměřen na vybrané oblasti uplatňování DPH podle právního stavu platného v roce 2023. S využitím příkladů z praxe bude upozorněno na časté chyby a možnosti jejich řešení. V rámci výkladu k vybraným oblastem uplatňování DPH budou prezentovány odpovědi na dotazy z praxe.Program semináře:


  • Aktuální informace pro rok 2023 – přehled změn • informace GFŘ • vybrané příspěvky projednané v rámci KOOV

  • Kontrolní hlášení – změny pro rok 2023 • párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení • upozornění na časté chyby

  • Uplatňování DPH při dodání a nájmu nemovitých věcí – aktualizace stávají metodiky v návaznosti na nový stavební zákona • změna přístupu k funkčnímu celku a další upřesnění v této oblasti

  • Vznik povinnosti přiznat daň – zálohy a postup při jejich vyúčtování, DUZP

  • Nárok na odpočet v rámci podpory prodeje - reklamní předměty • vzorky • výdaje na reprezentaci

  • Režim přenesení daňové povinnosti – použití právní fikce

  • Přeshraniční obchodní případy – dodání a pořízení zboží v rámci EU a při dovozu a vývozu • poskytnutí služby • upozornění na časté chyby

  • Přepočet cizí měny – tuzemské a přeshraniční transakce

  • diskuze • odpovědi na dotazy

Dotazy je možné před termínem konání semináře zasílat na e-mailovou adresu: seminare@anag.cz. Odpovědi na dotazy budou zapracovány do prezentace.