DPH u obcí a neziskových organizací

DPH u obcí a neziskových organizací INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/dph-u-obci-a-neziskovych-organizaci-540
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  01.11.2018   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 700 Kč https://www.integracentrum.cz/dph-u-obci-a-neziskovych-organizaci-540
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: Ing. Olga Hochmannová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav. Školení je určeno vedoucím a úředníkům ekonomických odborů obcí, měst a krajů dále ekonomům a účetním ostatních neziskových organizací, organizačním složkám státu a dobrovolným svazkům obcí.

Program semináře:

 • Aktuální stav zákona o DPH a legislativy EU, vybrané výklady MF ČR a GFŘ, vybrané zápisy z jednání KV s KDP ČR.
 • Vymezení ekonomických činností neziskových organizací a činností, které nejsou předmětem DPH 
 • Sazby daně při dodání zboží a poskytování služeb, sazby daně ve výstavbě. 
 • Zálohové platby - vyúčtování záloh, postup při vyúčtování dodávek energií a zákonem vymezených služeb, základ daně a výše daně v případech, kdy vznikla povinnost přiznat daň ze zálohy, změny v oblasti zálohových plateb přijatých plátci, kteří nevedou účetnictví. 
 • Daňové doklady - pravidla vystavování a uchovávání daňových dokladů, forma, typy a náležitosti daňových dokladů, možné způsoby zajištění věrohodnosti původu, neporušenosti obsahu a čitelnosti daňového dokladu. 
 • Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací - vysvětlení principu přenesení daňové povinnosti na praktických příkladech s promítnutím do daňového přiznání k DPH, upozornění na časté chyby a možnosti jejich opravy, stavební práce realizované pro neziskové subjekty bez uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti.
 • Ručení za nezaplacenou daň - institut ručení za nezaplacenou daň, nespolehlivý plátce, zveřejnění údajů o bankovních účtech, zpřístupnění údajů z registru plátců a jejich využití v praxi, kontrolní mechanismy, zvláštní způsob zajištění daně. 
 • Registrace k DPH - výše obratu pro registraci, vymezení plátců daně a identifikovaných osob, změny v oblasti registrace k DPH, změny týkající se zrušení registrace k DPH z moci úřední, sankční postihy při nesplnění registrační povinnosti.
 • Další změny v oblasti DPH -  nový tiskopis DAP k DPH, povinná elektronická forma podání DAP k DPH a dalších souvisejících podání, změny v daňové evidenci, změna zdaňovacího období, převod nemovitosti.
 • Vybraná problematika týkající se speciálně ÚSC a příspěvkových organizací - plnění, která nejsou předmětem daně, výkony veřejné správy a DPH, plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, vazba na výši nároku na odpočet daně.  Všechny termíny konání kurzu

 • 09.10.2018 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 11.10.2018 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 16.10.2018 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 30.10.2018 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 01.11.2018 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Daně a DPH , Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Praha   1 900 Kč 
29.5.
2018
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
29.5.
2018
Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – změny pro rok 2018
VOX   Praha   2 190 Kč 
29.5.
2018
NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH
STUDIO W   Praha   2 900 Kč 
29.5.
2018
ON-LINE KURZ: Konsolidovaná účetní závěrka 2
VOX   u vašeho počítače   1 650 Kč 
29.5.
2018
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
29.5.
2018
Poznatky z praxe katastrálních úřadů v souladu s novými předpisy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
29.5.
2018
Restrukturalizace a transformace – praktické příklady fúzí, štěpení společností, dispozic s majetkem a jejich transakční a daňové souvislosti
VOX   Praha   1 990 Kč 
29.5.
2018
Daň z příjmů právnických osob za rok 2017 a změny od roku 2018
INTEGRA CENTRUM     1 000 Kč s DPH
e-learning
MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - základy a zavádění manažerského účetnictví
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
30.5.
2018
MANAŽERSKÝ REPORTING - klíčový nástroj zvyšování výkonnosti firmy
STUDIO W   Praha   4 300 Kč 
30.5.
2018
Mzdové účetnictví – řešení problematických případů
VOX   Praha   2 290 Kč 
30.5.
2018
Ochrana osobních údajů v mateřských školách, na základních a středních školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 529 Kč s DPH
30.5.
2018
Poskytování náhrad cestovních výdajů v praxi
BOVA   Praha   2 390 Kč s DPH
30.5.
2018
Základy DPH pro vaši praxi
VOX   Praha   2 190 Kč 
30.5.
2018
CzechPOINT@office a základní registry
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč 
31.5.
2018
INTRASTAT – vykazování vnitrounijního obchodu se zbožím a jeho provázanost s uplatňováním DPH v roce 2018
VOX   Praha   2 190 Kč 
31.5.
2018
MAJETEK Z POHLEDU DPH a daně z příjmů v daňové a účetní praxi
STUDIO W   Praha   2 400 Kč 
31.5.
2018
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
31.5.
2018
Správní řád – aktuality a praxe
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
31.5.
2018
  Stránka 1 z 34   Další
20 z 675 termínů