Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář

Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/opustenost-hrobovych-mist-pasportizace-hrbitova-a-cenotvorba-najmu-webinar-2190
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  24.10.2024   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/opustenost-hrobovych-mist-pasportizace-hrbitova-a-cenotvorba-najmu-webinar-2190
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Kateřina Křečková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou správy hřbitova v praxi, konkrétně s vypořádáním se s opuštěností smluv a náhrobků dle NOZ.  Rozebrána bude zejména problematika nového cenového výměru Ministerstva financí, kontrola cenotvorby, vedení evidencí, opuštěnost nájemních smluv a příslušenství hrobů a dalších záležitostí.

Program webináře:

  • Zákon o pohřebnictví - přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti
  • Vedení evidence v oblasti pohřebnictví, řád hřbitova - vázaná kniha vs. el. programy
  • Jak na opuštěné hroby a zařízení hrobových míst podle nového občanského zákoníku.
  • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi
  • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech
  • Vybraná problematika řádů pohřebišť
  • Právní předpisy pro oblast cen
  • Stanovení cen a mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány
  • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxeVšechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
30.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
6.6.
2024
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Zařazování zaměstnanců do platových tříd a novela katalogu prací ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
12.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
14.6.
2024
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru územních samosprávných celků a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Zákon o pohřebnictví - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
18.6.
2024
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.6.
2024
Zákoník práce 2024 po novele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Odpovědnost za škodu způsobenou uvolněnými členy zastupitelstev obcí a krajů a zaměstnanci a úředníky obcí a krajů a jak jí předcházet - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
21.6.
2024
Obec a nájemné z bytů, úhrady za služby, včetně problematiky neplatičů a novely zák. 67/2013 Sb. - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
Veřejnosprávní kontrola hospodaření PO zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
25.6.
2024
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 147 termínů