Majetek obce a nakládání s ním - webinář

Majetek obce a nakládání s ním - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/majetek-obce-a-nakladani-s-nim-webinar-2143
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  10.12.2024   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/majetek-obce-a-nakladani-s-nim-webinar-2143
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit účastníky se základními pojmy a právní úpravou veřejné správy, právním postavením obcí, právními pojmy majetku a vlastnictví podle občanského práva.

Účastníci se dozví, co je nutno z titulu zákona znát a dodržet, aby správně obec nakládala se svým majetkem, a to včetně peněz. Součástí je seznámení s nakládáním s veřejným prostranstvím ve vlastnictví obce, s následky nesprávných postupů a s judikaturou v dané oblasti.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7  zákona č. 312/2002 Sb., kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

  • obce v systému veřejné správy (dvojí postavení, samostatná a přenesená působnost)
  • pojmy majetek, jmění, věc, nemovitá věc
  • právní úprava nakládání s majetkem obce podle veřejného práva (orgány obce, nemovitý majetek, dotace, zveřejňování smluv)
  • nakládání s majetkem podle občanského práva (právní jednání, právní události, závazky, smlouvy)
  • nakládání s veřejným prostranstvím (pojem, místní poplatky, pozemní komunikace)
  • následky nesprávných postupů a odpovědnost
  • judikatura
  • diskuseKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Katastr nemovitostí - spojení technických a právních informací k nemovitostem
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
22.8.
2024
Majetek obce a nakládání s ním - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Finance pro školy a jejich zřizovatele
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
26.8.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
26.8.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč s DPH
29.8.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
29.8.
2024
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb. - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 500 Kč s DPH
e-learning
Vnitřní kontrolní systém ÚSC a interní audit
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
3.9.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
10.9.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
12.9.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
12.9.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
17.9.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
17.9.
2024
Kontrolní činnost finančního a kontrolního výboru ÚSC a kontrolní řád ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
17.9.
2024
Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
18.9.
2024
Zákoník práce - novely 2024/2025
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 500 Kč s DPH
18.9.
2024
Důkazní prostředky v řízení o přestupcích
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
19.9.
2024
Novela zákoníku práce a další aktuality a problémy pracovního práva
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
19.9.
2024
Úřední deska v praxi obcí - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
19.9.
2024
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 139 termínů