Majetek obce a nakládání s ním - webinář

Majetek obce a nakládání s ním - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/majetek-obce-a-nakladani-s-nim-webinar-2143
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  10.12.2024   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/majetek-obce-a-nakladani-s-nim-webinar-2143
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit účastníky se základními pojmy a právní úpravou veřejné správy, právním postavením obcí, právními pojmy majetku a vlastnictví podle občanského práva.

Účastníci se dozví, co je nutno z titulu zákona znát a dodržet, aby správně obec nakládala se svým majetkem, a to včetně peněz. Součástí je seznámení s nakládáním s veřejným prostranstvím ve vlastnictví obce, s následky nesprávných postupů a s judikaturou v dané oblasti.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7  zákona č. 312/2002 Sb., kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

  • obce v systému veřejné správy (dvojí postavení, samostatná a přenesená působnost)
  • pojmy majetek, jmění, věc, nemovitá věc
  • právní úprava nakládání s majetkem obce podle veřejného práva (orgány obce, nemovitý majetek, dotace, zveřejňování smluv)
  • nakládání s majetkem podle občanského práva (právní jednání, právní události, závazky, smlouvy)
  • nakládání s veřejným prostranstvím (pojem, místní poplatky, pozemní komunikace)
  • následky nesprávných postupů a odpovědnost
  • judikatura
  • diskuseVšechny termíny konání kurzu


Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
23.5.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
23.5.
2024
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
24.5.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
30.5.
2024
Nezbytná cesta a některé další zásahy do vlastnictví pozemků a staveb - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
31.5.
2024
Přechod na nový stavební zákon
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
6.6.
2024
Opuštěnost hrobových míst, pasportizace hřbitova a cenotvorba nájmů - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
11.6.
2024
Zařazování zaměstnanců do platových tříd a novela katalogu prací ve veřejných službách a správě
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
12.6.
2024
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Délkové a geometrické tolerance podle ISO norem - GD&T
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
14.6.
2024
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
14.6.
2024
Zákon o pohřebnictví - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
18.6.
2024
Pokladna a pokladní doklady rozpočtového hospodaření - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.6.
2024
Zákoník práce 2024 po novele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 151 termínů