Rušení trvalého pobytu od A do Z - webinář

Rušení trvalého pobytu od A do Z - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/ruseni-trvaleho-pobytu-od-a-do-z-webinar-2137
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  13.10.2023   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/ruseni-trvaleho-pobytu-od-a-do-z-webinar-2137
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: Ing. Jana Kovačová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je tedy poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce (vazba na konkrétní ustanovení zákona, která tu kterou pasáž správního řízení řeší). Pro úředníky, kteří vedou správní řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu třeba jednou ročně, ale také jednou za tři roky, pak bude snadnější na základě poskytnutých materiálů (podrobný písemný materiál, ucelený soubor vzorů písemností) se po době, která uplynula od posledního správního řízení, do problematiky dostat.

V rámci tohoto webináře nepůjde o prostý výklad příslušných ustanovení zákona, které se vztahují k řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Při komunikaci s úředníky zejména zařazených do malých obecních úřadů, se ukazuje, že si v situaci, kdy vedou toto správní řízení s velice nízkou četností, neví rady, jak danou problematiku uchopit a nepomáhá jim v tom příliš ani fakt, že již absolvovali školení, na němž byla příslušná ustanovení zákona vyložena.

Webinář je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, vykonávající zejména agendu evidence obyvatel.

Program webináře:

 • Úvod včetně aktuálního stavu legislativy
  • právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Ustanovení zákona o evidenci obyvatel vztahujících se k rušení údaje o místu trvalého pobytu
  • základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Správní řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu „krok za krokem“
  • řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
  • průběh (postup) celého správního řízení od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení
  • výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízení), jejich souslednost a návaznost)
 • Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí ve věci
  • úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí (vyznačení nabytí právní moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem)
 • Diskuse a zodpovídání dotazů
  • zodpovězení dotazů účastníků a udělení praktických rad lektoraKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
10.10.
2023
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
10.10.
2023
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
10.10.
2023
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
12.10.
2023
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
12.10.
2023
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
12.10.
2023
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
12.10.
2023
Rušení trvalého pobytu od A do Z - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
13.10.
2023
Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
17.10.
2023
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
17.10.
2023
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 800 Kč 
17.10.
2023
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 400 Kč 
17.10.
2023
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer     4 828 Kč s DPH
18.10.
2023
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 400 Kč 
18.10.
2023
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
19.10.
2023
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
19.10.
2023
Dotčené orgány a jejich spolupráce se stavebními úřady - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
19.10.
2023
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
20.10.
2023
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
24.10.
2023
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 400 Kč 
24.10.
2023
  Stránka 1 z 7   Další
20 z 122 termínů