Rušení trvalého pobytu od A do Z - webinář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč 
9.2.
2023
Vidimace a legalizace - aktuálně - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
10.2.
2023
Pracovní právo aktuálně a návrh novely zákoníku práce 2023
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 300 Kč s DPH
13.2.
2023
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 200 Kč 
14.2.
2023
Pracovní právo aktuálně a návrh novely zákoníku práce 2023
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 300 Kč s DPH
15.2.
2023
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč 
16.2.
2023
Školní vzdělávací program lesní mateřské školy od A do Z
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
16.2.
2023
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
21.2.
2023
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 200 Kč 
22.2.
2023
Pracovní právo aktuálně a návrh novely zákoníku práce 2023
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
22.2.
2023
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 200 Kč 
23.2.
2023
Správa místních poplatků - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
24.2.
2023
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.2.
2023
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 200 Kč 
28.2.
2023
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
2.3.
2023
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
2.3.
2023
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
3.3.
2023
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 200 Kč 
7.3.
2023
Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
7.3.
2023
Zákon o pohřebnictví
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 200 Kč 
9.3.
2023
  Stránka 1 z 8   Další
20 z 150 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem webináře je tedy poskytnout úředníkům jakousi „kuchařku“, která by jim dávala návod, jak projít krok za krokem celým správním řízením, to vše zasazeno do právního rámce (vazba na konkrétní ustanovení zákona, která tu kterou pasáž správního řízení řeší). Pro úředníky, kteří vedou správní řízení k rušení údaje o místu trvalého pobytu třeba jednou ročně, ale také jednou za tři roky, pak bude snadnější na základě poskytnutých materiálů (podrobný písemný materiál, ucelený soubor vzorů písemností) se po době, která uplynula od posledního správního řízení, do problematiky dostat.

V rámci tohoto webináře nepůjde o prostý výklad příslušných ustanovení zákona, které se vztahují k řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Při komunikaci s úředníky zejména zařazených do malých obecních úřadů, se ukazuje, že si v situaci, kdy vedou toto správní řízení s velice nízkou četností, neví rady, jak danou problematiku uchopit a nepomáhá jim v tom příliš ani fakt, že již absolvovali školení, na němž byla příslušná ustanovení zákona vyložena.

Webinář je určen pro úředníky územních samosprávných celků a vedoucí úředníky územních samosprávných celků, vykonávající zejména agendu evidence obyvatel.

Program webináře:

 • Úvod včetně aktuálního stavu legislativy
  • právní předpisy a související předpisy v platném znění
 • Ustanovení zákona o evidenci obyvatel vztahujících se k rušení údaje o místu trvalého pobytu
  • základní charakteristika řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu - výklad řídících ustanovení zákona o evidenci obyvatel k rušení údaje o místu trvalého pobytu
 • Správní řízení ke zrušení údaje o místu trvalého pobytu „krok za krokem“
  • řízení z moci úřední dle § 12 odst. 1 písm. a) a b) a zvlášť pro řízení zahájené na návrh dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel
  • průběh (postup) celého správního řízení od okamžiku, kdy se ohlašovna dozví o důvodu pro zahájení řízení z moci úřední a toto řízení zahájí či obdrží návrh na zahájení řízení
  • výklad k jednotlivým úsekům správního řízení až po jeho pravomocné ukončení (např. úkony po zahájení řízení, vybrání správního poplatku, sloučení jednotlivých řízení do společného řízení, ustanovení opatrovníka, přerušení řízení, úkony v rámci dokazování, ukončení řízení (vydání rozhodnutí ve věci, zastavení řízení), jejich souslednost a návaznost)
 • Úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí ve věci
  • úkony ohlašovny po vydání rozhodnutí (vyznačení nabytí právní moci, postup po obdržení odvolání, nové projednání věci po zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem)
 • Diskuse a zodpovídání dotazů
  • zodpovězení dotazů účastníků a udělení praktických rad lektora