Správa hřbitova v praxi - webinář

Správa hřbitova v praxi - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/sprava-hrbitova-v-praxi-webinar-1958
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  13.09.2022   
Cena bez DPH: 1 735 Kč https://www.integracentrum.cz/sprava-hrbitova-v-praxi-webinar-1958
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: Kateřina Křečková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je seznámit účastníky se změnou zákona o pohřebnictví od roku 2017 a jeho aplikaci v praxi v návaznosti na NOZ od roku 2014. Rozebrána bude zejména problematika nájemních smluv, nového cenového výměru Ministerstva financí 01/2021, kontrola cenotvorby, vedení evidencí, opuštěnost nájemních smluv a příslušenství hrobů a dalších záležitostí. Využito bude i praktických zkušeností, které se mohou podílet na zkvalitnění výkonu v této oblasti. Současně bude vytvořen prostor pro diskusi a výměnu zkušeností s aplikací novely zákona o pohřebnictví na provoz pohřebiště

Cílovou skupinou jsou úředníci podle zákona č. 312/2002 Sb., mající na starosti agendu pohřebnictví.

Program webináře:

 • Zákon o pohřebnictví – velká novela účinná od 1. září 2017, přehled změn právní úpravy s důrazem na problémové oblasti.
 • Vedení evidence v oblasti pohřebnictví, řád hřbitova – vázaná kniha vs. el. programy.
 • Praktické postupy v agendě pohřebnictví.
 • Rozbor smlouvy o nájmu hrobového místa – rozbor častých chyb.
 • Problematika spolunájemců hrobových míst a spoluvlastníků hrobových zařízení.
 • Přechod nájmu na dědice a aplikace v praxi.
 • Hrobová místa dříve na dobu trvání hřbitova.
 • Postupy při skončení nájmu a nakládáni s opuštěnými náhrobky na těchto hrobových místech.
 • Vybraná problematika řádů pohřebišť.
 • Právní předpisy pro oblast cen.
 • Stanovení maximální ceny pronájmu u pozemků pro hrobová místa.
 • Stanovení cen, mezí, ve kterých mohou být sjednávány, usměrňování výše cen nebo i stanovení postupu při sjednávání, uplatňování a vyúčtování cen, jejich částí a služeb spojených s jejich užíváním cenovými orgány
 • Diskuse, odpovědi na dotazy a aktuální poznatky z praxeKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
30.8.
2022
Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - distanční
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
Postup při ukončení a zahájení volebního období - komunální volby 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
6.9.
2022
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
8.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
13.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
13.9.
2022
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
13.9.
2022
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
13.9.
2022
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
15.9.
2022
EIA – hodnocení vlivů na životní prostředí
EDUZONE-CZ   Praha   6 643 Kč s DPH
15.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
Sociální pohřby a hroby - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
  Stránka 1 z 10   Další
20 z 181 termínů