Zákon o evidenci obyvatel - webinář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Obce, města, magistráty, kraje

Název      Cena     
Trvalý pobyt podle zákona o evidenci obyvatel - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
25.6.
2024
CzechPOINT@office a základní registry - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
1.10.
2024

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem je seznámit účastníky webináře s právními předpisy na úseku evidence obyvatel, zejména se zákonem č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění a prováděcími předpisy, včetně jejich praktické aplikace při plnění úkolů vyplývajících z těchto právních předpisů pro ohlašovny, pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady. Seznámit účastníky s problematikou rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, a to včetně výkladu příslušných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění ve vztahu k danému typu rozhodování. Danou problematiku dokreslit pomocí praktických případů z praxe.

Webinář je určen úředníkům ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří se zabývají danou problematikou.

Program webináře:

 • Stručný výklad základních pojmů, právní normy a související předpisy dle aktuální právní úpravy
 • Informační systém evidence obyvatel – údaje vedené v IS EO, jejich rozsah dle kategorií obyvatel
 • Výkon státní správy na úseku evidence obyvatel
 • Zdroje IS EO, zapisování údajů do IS EO, kontrola správnosti údajů a opravy nesprávných údajů v IS EO
 • Využívají údajů z IS EO
 • Zásady, zvláštnosti a způsoby poskytování osobních údajů z informačního systému jednotlivým oprávněným subjektům, poskytování údajů na žádost obyvatele, poskytování údajů k osobě blízké
 • Trvalý pobyt – prvotní zavedení místa trvalého pobytu po narození, po nabytí státního občanství a „po ukončení pobytu v cizině“, jeho změna, úřední rušení údaje o místu trvalého pobytu, ukončení trvalého pobytu na území republiky
 • Doručovací adresa, zprostředkování kontaktu
 • Evidence obyvatel a správní řád – správní řízení na úseku evidence obyvatel
 • Přestupky a jiné správní delikty na úseku evidence obyvatel
 • Diskuze