Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů

Řešení dopravních nehod z pohledu správních orgánů INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/reseni-dopravnich-nehod-z-pohledu-spravnich-organu-1927
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  13.10.2022   
Cena bez DPH: 2 100 Kč https://www.integracentrum.cz/reseni-dopravnich-nehod-z-pohledu-spravnich-organu-1927
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: Mgr. Vlastimil Musil
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 – 7 zákona č. 312/2002, Sb.

Program semináře:

 • Dopravní nehoda ve smyslu § 47 a násl. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu).
  • Znaky dopravní nehody.
  • Povinnosti řidiče a účastníků dopravní nehody při účasti na dopravní nehodě ve smyslu § 47 zákona o silničním provozu. Na praktických příkladech bude vysvětleno, kdy stačí k vyřešení dopravní nehody sepsat společný záznam o dopravní nehodě a v jakých případech jsou povinni účastníci dopravní nehody povinni oznámit dopravní nehodu policii.
 • Příčiny dopravních nehod a jejich zkoumání
  • Dopravní nehoda způsobená nesprávným způsobem jízdy v jízdních pruzích – porušení § 11 a § 12 odst. 5 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda mezi osobním vozidlem a vozidlem městské hromadné dopravy; porušení § 15 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při objíždění vozidla, objíždění překážky provozu na pozemních komunikacích nebo chodce; porušení § 16 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při předjíždění jiného vozidla; porušení § 17 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda způsobená nepřiměřenou rychlostí vzhledem ke stavu a povaze vozovky; porušení § 18 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda způsobená nedodržením bezpečnostní vzdálenosti mezi vozidly; porušení § 19 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda s předjíždějícím řidičem při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci; porušení § 17 v kombinaci s § 21 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda řidiče při odbočování vlevo; porušení § 21 odst. 5 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda řidiče odbočujícího vpravo; § porušení § 21 odst. 6 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při jízdě v křižovatce – nedání přednosti v jízdě; § 22 odst. 1 zákona o silničním provozu.
  • Dopravní nehoda při projíždění křižovatkou bez stanovení přednosti v jízdě – porušení pravidla pravé ruky; § porušení § 22 odst. 2 zákona o silničním provozu.
 • Podklady a důkazy k projednání dopravní nehody.
  • Znalecký posudek, jeho povinné náležitosti a základní otázky, které musí být soudnímu znalci položeny.
  • Svědecká výpověď.
  • Důkaz listinou – protokol o nehodě v silničním provozu.
  • Úřední záznam o podání vysvětlení účastníka dopravní nehody.
  • Fotodokumentace dopravní nehody.
  • Videozáznam o průběhu dopravní nehody.
 • Dopravní nehoda při které je jinému ublíženo na zdraví.
  • Znaky dopravní nehody a podmínky k projednání dopravní nehody.
 • Rozhodnutí o dopravní nehodě v přestupkovém řízení a náhrada škody.
 • Otázky a odpovědiKurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Katastr nemovitostí - postupy při správě katastru - distanční
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
e-learning
Postup při ukončení a zahájení volebního období - komunální volby 2022
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
16.8.
2022
Obec jako řádný hospodář při správě nemovitého majetku
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
18.8.
2022
Finanční řízení školy aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
23.8.
2022
Finanční kontrola uvnitř orgánu veřejné správy
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
30.8.
2022
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - procesní část
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
30.8.
2022
Místní a účelové komunikace v roce 2022
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
7.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
8.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
13.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
13.9.
2022
Právo stavby a ostatní věcná práva k pozemku
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
13.9.
2022
Správa hřbitova v praxi - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
13.9.
2022
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
15.9.
2022
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
15.9.
2022
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Jméno a příjmení
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
20.9.
2022
Sociální pohřby a hroby - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
20.9.
2022
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 180 termínů