Výkon matriční agendy v praxi

Výkon matriční agendy v praxi INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/vykon-matricni-agendy-v-praxi-1335
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.04.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/vykon-matricni-agendy-v-praxi-1335
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Bc. Pavlína Bartáková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem je seznámit účastníky semináře převážně s výkonem matriční agendy v praxi s výkladem a ukázkami konkrétních matričních příkladů (zápisy do matričních knih, dodatečné záznamy, uvedení jména a příjmení). Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – matrikářům matričních úřadů.

Program semináře:

 • Základní právní předpisy na úseku matrik
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
  • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Sdělení MZV č. 45/1999 Sb. - sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii.
 • Kniha narození – obsah zápisu v matriční knize narození, předložení dokladů k zápisu narození, domácí porod, určení a popření otcovství, osvojení,  zápis jména a příjmení do knihy narození, rodné příjmení,  tzv. zdvojená jména, zápis druhého jména (otčestva), žádost o užívání jména v české podobě, volba druhého jména,  plnění oznamovací povinnosti, změna jména a příjmení
 • Kniha manželství – formy uzavření manželství, doklady potřebné k uzavření manželství, neplatnost manželství, zdánlivé manželství, obsah zápisu v matriční knize manželství,  zápis jména a příjmení do matriční knihy manželství,  tvorba příjmení po uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, užívání příjmení žen, uzavření manželství zmocněncem, změna příjmení po rozvodu manželství, užívání příjmení v nesprávné podobě, plnění oznamovací povinnosti, správní poplatky, změna jména a příjmení za trvání manželství.
 • Předkládání a uznávání cizozemských veřejných listin na území České republiky podle  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii, dále dle dvoustranných a vícestranných úmluv.
 • Odpovědi na dotazy účastníků semináře, diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 27.11.2020 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 28.01.2021 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 11.02.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 11.03.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 23.04.2021 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Geoparticipace pro efektivní výkon správních činností úřady územních samosprávných celků
TSM, spol. s r. o.   Praha   2 090 Kč s DPH
26.11.
2020
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
27.11.
2020
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
27.11.
2020
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.12.
2020
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
1.12.
2020
Novelizovaný zákoník práce od 30.7.2020 a 1.1.2021
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
2.12.
2020
Online seminář: Doplňková činnost příspěvkové organizace (zdaňování zisku)
EDUZONE-CZ     5 772 Kč s DPH
2.12.
2020
Veřejné zakázky pro mírně pokročilé
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
3.12.
2020
Nadané děti - rozvíjíme talent a potenciál dětí ve školách
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
3.12.
2020
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
3.12.
2020
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
7.12.
2020
Účetní aktuality pro příspěvkové organizace
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč s DPH
9.12.
2020
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer   Praha   4 344 Kč s DPH
10.12.
2020
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   1 900 Kč 
10.12.
2020
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
10.12.
2020
Finanční hospodaření obcí a DSO - finance, rozpočet a rozpočtový proces
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 900 Kč 
10.12.
2020
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 000 Kč 
11.12.
2020
Online seminář: Ekonomické minimum pro statutární zástupce příspěvkových organizací
EDUZONE-CZ     6 038 Kč s DPH
11.12.
2020
Jméno a příjmení - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
11.12.
2020
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč 
15.12.
2020
  Stránka 1 z 14   Další
20 z 278 termínů