Výkon matriční agendy v praxi

Výkon matriční agendy v praxi INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/vykon-matricni-agendy-v-praxi-1335
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.09.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 1 900 Kč https://www.integracentrum.cz/vykon-matricni-agendy-v-praxi-1335
Cena s DPH: 1 900 Kč
Lektor: Bc. Pavlína Bartáková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem je seznámit účastníky semináře převážně s výkonem matriční agendy v praxi s výkladem a ukázkami konkrétních matričních příkladů (zápisy do matričních knih, dodatečné záznamy, uvedení jména a příjmení). Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – matrikářům matričních úřadů.

Program semináře:

 • Základní právní předpisy na úseku matrik
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.,  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
  • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Sdělení MZV č. 45/1999 Sb. - sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin
  • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii.
 • Kniha narození – obsah zápisu v matriční knize narození, předložení dokladů k zápisu narození, domácí porod, určení a popření otcovství, osvojení,  zápis jména a příjmení do knihy narození, rodné příjmení,  tzv. zdvojená jména, zápis druhého jména (otčestva), žádost o užívání jména v české podobě, volba druhého jména,  plnění oznamovací povinnosti, změna jména a příjmení
 • Kniha manželství – formy uzavření manželství, doklady potřebné k uzavření manželství, neplatnost manželství, zdánlivé manželství, obsah zápisu v matriční knize manželství,  zápis jména a příjmení do matriční knihy manželství,  tvorba příjmení po uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, užívání příjmení žen, uzavření manželství zmocněncem, změna příjmení po rozvodu manželství, užívání příjmení v nesprávné podobě, plnění oznamovací povinnosti, správní poplatky, změna jména a příjmení za trvání manželství.
 • Předkládání a uznávání cizozemských veřejných listin na území České republiky podle  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016 o podpoře volného pohybu občanů zjednodušením požadavků na předkládání veřejných listin v Evropské unii, dále dle dvoustranných a vícestranných úmluv.
 • Odpovědi na dotazy účastníků semináře, diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 20.05.2021 - Clarion Congress Hotel, Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem
 • 03.06.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 04.06.2021 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 09.09.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
13.5.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
13.5.
2021
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
13.5.
2021
Katastr nemovitostí v současné praxi
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
13.5.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 900 Kč 
14.5.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 000 Kč 
18.5.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
20.5.
2021
Výkon matriční agendy v praxi
INTEGRA CENTRUM   Ústí nad Labem   1 900 Kč 
20.5.
2021
Ochrana dřevin rostoucích mimo les z pohledu zákona o ochraně přírody a krajiny a dalších právních předpisů - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
20.5.
2021
Novela zákoníku práce 2020 a 2021 a další aktuality v pracovním právu
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
21.5.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 300 Kč 
25.5.
2021
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 900 Kč 
25.5.
2021
Spisová a archivní služba pro podnikatelské subjekty
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč s DPH
25.5.
2021
Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - zákon č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho aplikace
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 900 Kč 
27.5.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 400 Kč 
27.5.
2021
Stavební zákon - umisťování a povolování staveb
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
27.5.
2021
Vyvlastňování pozemků a staveb
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
1.6.
2021
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 900 Kč 
1.6.
2021
Stavební právo - územní plánování
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 900 Kč 
1.6.
2021
  Stránka 1 z 11   Další
20 z 201 termínů