Rozpočtování staveb

Rozpočtování staveb Verlag Dashöfer https://www.kursy.cz/?product=SMRST&wa=wwwstudium
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  23.09.2022   
Místo: Praha (praha)
Cena bez DPH: 4 990 Kč https://www.kursy.cz/?product=SMRST&wa=wwwstudium
Cena s DPH: 6 038 Kč
Lektor: Ing. Iveta Střelcová Ph.D. , Ing. Lucie Brožová Ph.D.
Více informací o kurzu
Lektor - profil: Ing. Iveta Střelcová Ph.D.

vystudovala Fakultu stavební ČVUT v Praze, obor Management a ekonomika ve stavebnictví. Pracovala jako rozpočtář pozemních staveb ve stavební společnosti STEP, s.r.o. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na Katedře ekonomiky a řízení...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Lektor - profil: Ing. Lucie Brožová Ph.D.

vystudovala jsem fakultu stavební na ČVUT v Praze, obor Management a ekonomika ve stavebnictví. Na katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví se dlouhodobě věnuji výuce kalkulací a rozpočtování ve stavebnictví, dále přípravě...

Lektor - kontakt: www.kursy.cz/33/lektor...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem semináře je představit správný postup pro sestavení výkazu výměr a rozpočtu na provedení stavebních a montážních prací, včetně veškerých jejich náležitostí. Seminář nabízí praktické informace potřebné pro základní orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.
Seminář je určen pro

začínající rozpočtáře, přípraváře, kalkulanty, stavbyvedoucí, projektové manažery, pracovníky investora a státní správy, kteří díky semináři získají základní praktické zkušenosti pro oblast oceňování stavebních prací.

Seminář není závislý na rozpočtovém programu Ceník stavebních prací.

Co Vám seminář přinese
  • Pomůžeme Vám zvládnout základy rozpočtování staveb.
  • Naučíme Vás vytvářet položkový rozpočet a výkaz výměr.
Obsah semináře
  • Klasifikace stavebních objektů a stavebních konstrukcí a prací
  • Sestavení výkazu výměr
  • Podrobný položkový rozpočet
  • Oceňovací podklady
  • Kalkulace nákladů na stavební konstrukci a práci
  • Příklad sestavení výkazu výměr
  • Příklad sestavení nabídkového rozpočtu
  • Shrnutí

Seminář není závislý na používání rozpočtového programu Ceník stavebních prací.

Garant semináře:

Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.
Kurz je zařazen v sekcích

Stavebnictví, architektura

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Stavebnictví, architektura
Název      Cena     
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
6.9.
7.9.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
6.9.
7.9.
2022
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 679 Kč s DPH
8.9.
2022
Rozpočtování staveb
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
23.9.
2022
Projektová dokumentace, související činnosti a vazba na novelu stavebního zákona
EDUZONE-CZ   Praha   4 695 Kč s DPH
9.11.
2022
Veřejné zakázky ve stavebnictví
Verlag Dashöfer     4 102 Kč s DPH
28.11.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
6.12.
7.12.
2022
Stavební zákon a posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v praxi
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
6.12.
7.12.
2022
Spory při realizaci staveb - chyby, které Vám u soudu srazí vaz
EDUZONE-CZ   Praha   6 679 Kč s DPH
7.12.
2022

9 termínů