Vidimace a legalizace - aktuálně

Vidimace a legalizace - aktuálně INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/vidimace-a-legalizace-aktualne-1137
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  09.12.2021   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 100 Kč https://www.integracentrum.cz/vidimace-a-legalizace-aktualne-1137
Cena s DPH: 2 100 Kč
Lektor: Bc. Pavlína Bartáková
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s platnou legislativou na úseku zákona o ověřování.

Seminář je určen úředníkům územně samosprávných celků vykonávajících agendu ověřování listin a podpisů. Je určen i matrikářkám, jelikož předmětem matriční zkoušky je i znalost zákona o ověřování.

Program semináře:

 • Ověřování – právní vymezení
  • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování - přehled platné právní úpravy
  • Prováděcí vyhláška č. 36/2006 Sb., - aktuální znění
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a prováděcí vyhláška MV ČR – konverzní listiny, jejich náležitosti, možnost vidimace
  • Zák. č. 21/2006 Sb.,  - působnost úřadů na úseku ověřování
   • Ministerstvo vnitra
   • krajské úřady
   • obecní úřady obcí s rozšířenou působností
   • obecní úřady
   • újezdní úřady
   • vedení evidence otisků úředních razítek a podpisových vzorů
   • povinnost zasílání podpisových vzorů a otisků úředních razítek
   • předmět úpravy
   • technické náležitosti
   • technické náležitosti vstupu a výstupu
 • Vidimace a legalizace - oprávnění k výkonu činnosti, povinnosti obcí
  • Definice pojmů
  • Způsob provádění
  • Evidence
  • Použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád při zamítnutí ověření
  • Působnost úřadů na úseku ověřování
   • vidimace
   • způsob provádění
   • ověřovací doložka
   • pořízení vidimované listiny – povinnost žadatele
   • kdy vidimaci nelze provést
   • legalizace
   • způsob provádění
   • ověřovací doložka
   • kdy legalizaci nelze provést
   • prokázání totožnosti – doklady, kterými se prokazuje
   • způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace
   • místo provádění vidimace a legalizace
   • legalizace podpisu prováděná na jiném vhodném místě
   • ověřovací kniha – vedení evidence vidimací a legalizací
   • náležitosti ověřovací knihy
   • zabezpečení ověřovací knihy
   • uložení ověřovací knihy, její ochrana před zneužitím, odcizením a poškozením
   • možnost vedení rejstříku ověřovací knihy
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění
  • Osvobození od poplatků
   • předmět poplatku
   • poplatník
   • sazby poplatků
   • vyměření, vybírání poplatku, splatnost poplatku
   • placení poplatku
   • osvobození od poplatku
   • vybraná část sazebníku
 • Odpovědi na dotazy účastníků a diskuzeVšechny termíny konání kurzu

 • 07.10.2021 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 14.10.2021 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 19.10.2021 - Olomouc (olomouc)
 • 09.12.2021 - Vila Sebuzín, Sebuzín 115, Ústí nad Labem-Střekov

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje
Název      Cena     
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 100 Kč 
24.9.
2021
Liniový zákon - speciální úprava pro urychlení výstavby určitých staveb - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
24.9.
2021
Velká novela zákoníku práce a vazby na mzdové účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 400 Kč s DPH
e-learning
Řízení o přestupcích - webinář
INTEGRA CENTRUM     1 900 Kč s DPH
1.10.
2021
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
5.10.
2021
Kontrola a terénní šetření v praxi se zdůrazněním vazeb ke správnímu řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
5.10.
2021
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
5.10.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 100 Kč 
5.10.
2021
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč 
5.10.
2021
Zákon o obcích a zákon o úřednících - jejich uplatňování v praxi každého úředníka
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
5.10.
2021
Liniový zákon - speciální úprava pro urychlení výstavby určitých staveb
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč 
5.10.
2021
Spolupráce s rodinou jako základ předškolního vzdělávání
Verlag Dashöfer   Praha   2 408 Kč s DPH
7.10.
2021
Vidimace a legalizace - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč 
7.10.
2021
Dopad insolvence a úmrtí do vybírání místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Hradec Králové   2 100 Kč 
7.10.
2021
DPH u obcí a neziskových organizací
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
7.10.
2021
Veřejné zakázky malého rozsahu - praktické zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   2 100 Kč s DPH
7.10.
2021
Aplikace zákona o silničním provozu do praxe - oblast řidičských průkazů
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   2 100 Kč 
7.10.
2021
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 100 Kč s DPH
8.10.
2021
Pracovní právo - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 700 Kč s DPH
11.10.
2021
Správa místních poplatků
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 100 Kč 
12.10.
2021
  Stránka 1 z 9   Další
20 z 169 termínů