Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce

Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , kurz
Vybraný termín:  20.09.2018   
Další termíny:
Cena bez DPH: 2 000 Kč https://www.integracentrum.cz/spisova-a-archivni-sluzba-uchovavani-a-vyrazovani-dokumentu-pro-verejnopravni-puvodce-826
Cena s DPH: 2 000 Kč
Lektor: Mgr. Marie Tarantová
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky
mapa se načítává ...

Popis kurzu

Cílem je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu na původce dokumentů.

Seminář je určen veřejnoprávním i soukromoprávním původcům dokumentů jako jsou  územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky: Seznámení se základní legislativou i souvisejícími předpisy, dělení původců dokumentů dle zákona, otázka předarchivního dohledu a  kontrol
 • Spisová služba: Operace související s příjmem, evidencí, zpracováním, vyřizováním, podepisováním, ukládáním a skartací dokumentů -  spisová služba v analogové i elektronické podobě – viz vyhláška č. 283/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby.
  • Návaznost operací spisové služby na systém datových schránek.
  • Informace o systému administrativy u původců bez povinné spisové služby.
 • Skartační řízení: Podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení a jejich odlišnosti u veřejnoprávních a soukromoprávních původců, předávání archiválií do veřejných archivů.
  • Specifika skartačního řízení dokumentů v elektronické podobě, příprava jeho realizace.
 • Evidence archiválií, povinnosti a práva vlastníků archiválií.
 • Předmět kontrol, možnosti zřízení vlastních archivů, podoba a vybavení spisoven, přestupky a sankce,  povinnosti pro komerční spisovny
 • Dotazy, diskuseVšechny termíny konání kurzu

 • 04.09.2018 - Hotel Budweis, Mlýnská 6, České Budějovice
 • 13.09.2018 - Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
 • 18.09.2018 - Regionální centrum Olomouc, Jeremenkova 40B, Olomouc
 • 18.09.2018 - Hotel Avanti, Střední 61, Brno
 • 20.09.2018 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle
 • 16.10.2018 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 30.10.2018 - Adalbertinum (Adal), Československé armády 300/22, Hradec Králové
 • 06.11.2018 - Hotel Moskva, náměstí Práce 2512, Zlín
 • 29.11.2018 - E-centrum, Guldenerova 2657/17, Plzeň
 • 29.11.2018 - Hotel ILF, Budějovická 15/743, Praha 4 - Michle

Kurz je zařazen v sekcích

Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Obce, města, magistráty, kraje , Další kurzy
Název      Cena     
GDPR prakticky v prostředí veřejné správy
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 900 Kč s DPH
23.8.
2018
Správní řád nejen pro nové úředníky
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 850 Kč s DPH
23.8.
2018
Správní trestání na úseku stavebního řádu
INTEGRA CENTRUM   Brno   1 700 Kč 
23.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   1 700 Kč 
23.8.
2018
Veřejnosprávní kontrola u příjemců dotací poskytnutých územními samosprávnými celky
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč 
23.8.
2018
Jak tvořit obecní zpravodaj
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
24.8.
2018
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Olomouc   1 600 Kč 
28.8.
2018
GDPR prakticky v prostředí veřejné správy
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
28.8.
2018
NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní
TSM, spol. s r. o.   Brno   6 250 Kč s DPH
28.8.
29.8.
2018
Právní poměry a odměňování členů zastupitelstev ÚSC
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 000 Kč 
28.8.
2018
Správní trestání na úseku stavebního řádu
INTEGRA CENTRUM   Ostrava   1 700 Kč 
28.8.
2018
Ukončení volebního období zastupitelstev měst a obcí
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 700 Kč 
28.8.
2018
GDPR - první zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Olomouc   1 700 Kč s DPH
29.8.
2018
NEN (Národní elektronický nástroj)
TSM, spol. s r. o.   Praha   1 900 Kč s DPH
29.8.
2018
Záznamy a písemnosti z kontroly příspěvkových organizací
TSM, spol. s r. o.   Brno   1 750 Kč s DPH
29.8.
2018
Čeština není dřina - písemný projev nejen pro úředníky
PROFESIM   Brno   1 600 Kč 
30.8.
2018
GDPR - první zkušenosti
INTEGRA CENTRUM   Zlín   1 700 Kč s DPH
30.8.
2018
Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová katastrální úprava
PROFESIM   Brno   1 700 Kč 
4.9.
2018
NEN (Národní elektronický nástroj) - PRAKTICKÉ ŠKOLENÍ - 2denní
TSM, spol. s r. o.     6 250 Kč s DPH
4.9.
5.9.
2018
Spisová a archivní služba - uchovávání a vyřazování dokumentů pro veřejnoprávní původce
INTEGRA CENTRUM   České Budějovice   1 700 Kč 
4.9.
2018
  Stránka 1 z 26   Další
20 z 509 termínů