1. VOX a.s. - kurzy v sekci Finance a ekonomika

1. VOX a.s. - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Finance a ekonomika celkem .
Název      Cena     
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
VOX   Praha   2 390 Kč 
21.11.
2019
Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji)
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.11.
2019
Cash flow v teorii i praxi
VOX   Praha   5 390 Kč 
27.11.
28.11.
2019
Řízení projektů v MS Excel
VOX   Praha   6 790 Kč 
28.11.
29.11.
2019
Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi
VOX   Praha   1 900 Kč 
29.11.
2019
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
VOX   Praha   8 390 Kč 
2.12.
4.12.
2019
Zástavy v praxi – včetně návrhů řešení problematických situací a praktickými návody pro vaši praxi
VOX   Praha   2 490 Kč 
4.12.
2019
Tvorba a vyhodnocení rozpočtu příspěvkové organizace
VOX   Praha   2 790 Kč 
6.12.
2019
Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
VOX   Praha   8 390 Kč 
9.12.
10.12.
2019
Kolektivní investování
VOX   Praha   2 190 Kč 
9.12.
2019
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
VOX   Praha   2 190 Kč 
12.12.
2019
Finance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů
VOX   Praha   2 490 Kč 
17.12.
2019
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
VOX   Praha   2 190 Kč 
28.1.
2020
Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a ekonomiku firmy
VOX   Praha   2 390 Kč 
11.2.
2020
Opatření proti praní špinavých peněz aktuálně a po změnách právních předpisů
VOX   Praha   2 290 Kč 
17.2.
2020
Směrnice a předpisy pro správné finanční a administrativní postupy v příspěvkové organizaci
VOX   Praha   2 790 Kč 
21.2.
2020
Finanční a nefinanční ukazatele aneb systém řízení výkonnosti firmy KPI
VOX   Praha   2 790 Kč 
2.3.
2020
Jak správně udělat benchmarking firmy?
VOX   Praha   2 790 Kč 
3.3.
2020
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám
VOX   Praha   7 290 Kč 
4.3.
6.3.
2020
Průběh kontroly u příjemců dotací v roce 2020
VOX   Praha   2 190 Kč 
10.3.
2020
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 38 termínů