1. VOX a.s. - kurzy v sekci Finance a ekonomika

1. VOX a.s. - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Finance a ekonomika celkem .
Název      Cena     
Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a ekonomiku firmy
VOX   Praha   2 390 Kč 
24.9.
2019
Poskytování dotací – co by měl vědět poskytovatel nebo příjemce
VOX   Praha   2 190 Kč 
24.9.
2019
Hospodaření s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
VOX   Praha   1 975 Kč 
26.9.
2019
Nové nařízení o prospektu
VOX   Praha   2 290 Kč 
30.9.
2019
Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na výrobní společnosti
VOX   Praha   2 390 Kč 
4.10.
2019
Platební styk – seznámení s právní úpravou
VOX   Praha   2 390 Kč 
9.10.
2019
Průběh kontroly u příjemců dotací aktuálně
VOX   Praha   2 190 Kč 
10.10.
2019
Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí
VOX   Praha   2 390 Kč 
11.10.
2019
Opatření proti praní špinavých peněz, financování terorismu (AML/CFT) a uplatňování mezinárodních sankcí v ČR
VOX   Praha   2 490 Kč 
17.10.
2019
Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn
VOX   Praha   2 290 Kč 
23.10.
2019
Finanční analýza pro praktické využití
VOX   Praha   4 290 Kč 
24.10.
25.10.
2019
Poznatky z kontrol a auditů efektivnosti a hospodárnosti
VOX   Praha   1 975 Kč 
24.10.
2019
Řízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití
VOX   Praha   9 890 Kč 
30.10.
1.11.
2019
Jak se vyhnout nejčastějším chybám při uzavírání a realizaci smluv v obchodní praxi
VOX   Praha   2 390 Kč 
31.10.
2019
Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)
VOX   Praha   2 190 Kč 
11.11.
2019
Finanční analýza – krok po kroku až k souhrnným analýzám
VOX   Praha   7 290 Kč 
13.11.
15.11.
2019
Finanční plán a reporting – praktické rady a tipy
VOX   Praha   2 390 Kč 
18.11.
2019
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
VOX   Praha   2 390 Kč 
21.11.
2019
Jak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji)
VOX   Praha   2 390 Kč 
25.11.
2019
Cash flow v teorii i praxi
VOX   Praha   5 390 Kč 
27.11.
28.11.
2019
  Stránka 1 z 2   Další
20 z 31 termínů