1. VOX a.s. - kurzy v sekci Finance a ekonomika

1. VOX a.s. - pořadatel kurzů. Firma organizuje v kategorii Finance a ekonomika celkem .
Název      Cena     
Controlling pro podnikový management včetně příkladů a případových studií
VOX   Praha   9 790 Kč 
27.5.
30.5.
2019
Zákon o spotřebitelském úvěru – zkušenosti s jeho aplikací
VOX   Praha   1 990 Kč 
29.5.
2019
Finanční analýza pro praktické využití
VOX   Praha   4 290 Kč 
30.5.
31.5.
2019
Kolektivní investování
VOX   Praha   2 290 Kč 
3.6.
2019
Platební styk pro pokročilé – včetně nejnovějších změn
VOX   Praha   2 290 Kč 
5.6.
2019
Postup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů
VOX   Praha   2 149 Kč 
11.6.
2019
Metody financování startupů
VOX   Praha   1 990 Kč 
14.6.
2019
Finanční analýza, její úloha a užití ve finančním a ekonomickém řízení firmy, podniku a businessu
VOX   Praha   8 390 Kč 
19.6.
20.6.
2019
Řízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC
VOX   Praha   8 390 Kč 
9.7.
11.7.
2019
Pohledávky, prevence jejich vzniku a efektivní vymáhání aneb jak předcházet neúspěšnému vymáhání a zajistit si efektivně své nároky
VOX   Praha   2 490 Kč 
25.7.
2019
Základy risk managementu včetně příkladů z praxe, simulační hry a případové studie
VOX   Praha   4 580 Kč 
25.7.
26.7.
2019
Efektivní řízení rizik od základů
VOX   Praha   2 190 Kč 
6.8.
2019
Controlling aneb jak začít efektivně sledovat a řídit náklady a ekonomiku firmy
VOX   Praha   2 390 Kč 
24.9.
2019
Hospodaření s majetkem státu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
VOX   Praha   1 975 Kč 
26.9.
2019
Finanční analýza pro praktické využití
VOX   Praha   4 290 Kč 
24.10.
25.10.
2019

15 termínů