Dohody o provedení práce od 1.7.2024 a od 1.1.2025 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezbečení

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem webináře je poskytnout informace o změnách v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení a nových výkladech. Webinář je určen pro mzdové účetní, personalisty, daňové poradce.

Program webináře:

 • Základní informace o právní úpravě změn v sociálním pojištění u zaměstnanců činných na základě DPP
 • Změny od 1. 7. 2024
  • Oznamování nástupu do zaměstnání u všech zaměstnanců na DPP - postupy u stávajících a u nových zaměstnanců.
  • Povinnosti zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají pouze zaměstnance na DPP, kteří nesplňující podmínky účasti na nemocenském pojištění.
  • Oznamování skončení zaměstnání zaměstnanců na DPP.
  • Tiskopisy a lhůty pro plnění povinností.
 • Změny od 1. 1. 2025
  • Podmínky účasti na nemocenském pojištění a pro placení pojistného na sociální zabezpečení u zaměstnanců v režimu oznámené DPP a u ostatních zaměstnanců na DPP.
  • Oznamování záměru uplatňovat režim oznámené dohody.
  • Postupy zaměstnavatele u zaměstnanců v režimu oznámené dohody.
  • Postupy zaměstnavatele u zaměstnanců na DPP, kteří nejsou v režimu dohody.
  • Oznamování skončení režimu oznámené dohody.
  • Placení pojistného na sociální zabezpečení.
  • Tiskopisy a lhůty pro plnění povinností zaměstnavateli u DPP.
  • Služby ČSSZ pro zaměstnavatele.
 • Výklad zaměstnání malého rozsahu u DPP
 • Dotazy