Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Zaměstnanecké benefity v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Zaměstnanecké benefity v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
27.11.
2024

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Webinář je určen pro ekonomy, podnikatele, účetní, daňové poradce, auditory apod.

Poskytování motivačních plnění zaměstnancům představuje stále vyhledávaný způsob odměňování. Na tomto semináři získáte přehled nejen o tom, jaké benefity můžete svým zaměstnancům nabídnout, ale také jak jednotlivé benefity správně daňově posoudit, aby se z nich po daňové kontrole nevyskytl problém ve finanční či mzdové účtárně a potažmo u správce daně. Seminář bude překládat i způsob zaúčtování jednotlivých benefitů. Doplněna je i aktuální situace spojená s novelou ZP – Homeoffice a s Konsolidačním balíčkem ČR - omezení benefitů na polovinu průměrné mzdy.

Program webináře:

 •  Benefit - nároková či nenároková složka mzdy
 • legislativní rámec Zákona o daních z příjmů, vyhláška o FKSP, změny v roce 2023, 2024
 • novela Zákoníku práce a konsolidační balíček od 01.01.2024
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • vzdělávání a rekvalifikace zaměstnanců, zaměstnanecká knihovna
 • stravování
 • ošacení a zaměstnanecké stejnokroje
 • doprava zaměstnanců z a do zaměstnání
 • služební vozidla, benefiční plán pro manažery, cestovní náhrady
 • přechodné ubytování a příspěvek na bydlení - změna 2024
 • příspěvek zaměstnavatele na různé druhy pojištění a připojištění, penze
 • mateřské školy a jesle
 • dary a sociální výpomoci - FKPS - změna 2024
 • půjčky poskytované zaměstnavatelem, sociální výpomoci
 • tuzemská a zahraniční rekreace
 • zdanění odstupného
 • odměny vyplácené zaměstnancům, motivační soutěže vyhlášené zaměstnavatelem
 • dodatková dovolená
 • nemocenská a péče o zdraví- pracovně lékařská péče, předměty hrazené zaměst.na lékařský předpis
 • náhrady za opotřebení vlastního nářadí
 • homeoffice a jeho správné používání-změna s novelou ZP
 • naturální příjmy a jejich správné zdanění
 • poskytování slev na výrobky, služby či zboží  či akcie
 • využívání sportovišť, zdravotních či rekreačních zařízení
 • ostatní benefity zaměstnanců jako náklad, zpříjemnění pracovního prostředí
 • pracovní poměry na omezenou dobu
 • podíly na zisku pro zaměstnance,
 • využívání flexipasu apod.-limity, směrnice
 • zaměstnanecké akcie
 • benefity v kryptoměně
 • praktické příklady