Veřejné zakázky – novelizace zákona 2023 – praktické zkušenosti s aktuálními změnami a první výkladové odezvy

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností 1. VOX a.s. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Občanské a obchodní právo , Veřejné zakázky, ekonomika - legislativa

Obsah již proběhlého kurzu

Pro koho je kurz určen

Seminář je určen pro pracovníky organizací podřízených při uzavírání obchodních smluv zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kteří jsou odpovědní za plnění smluv z veřejných zakázek, tedy pro pracovníky tzv. sektorového nebo veřejného zadavatele (organizační složka státu; státní příspěvková organizace; územní samosprávný celek nebo její příspěvková organizace; a další právnické osoby sledující veřejný zájem) aj.

Předpokládá se základní orientace v dané problematice – seminář není určen pro začátečníky.