Hmotný a nehmotný majetek v podvojném účetnictví a dani z příjmů u podnikatelů (právnických osob)

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč 
23.5.
2024
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Daň z příjmů fyzických osob pro rok 2024 – komplexní pohled
VOX     3 618 Kč s DPH
23.5.
2024
Veřejnosprávní kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřízených ÚSC ve vazbě na finanční kontrolu ve veřejné správě
INTEGRA CENTRUM     900 Kč s DPH
e-learning
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer   Praha   13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer     13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX     3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX   Praha   8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX     8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Majetek dle IFRS včetně IFRS 16 (operativní leasing)
VOX   Praha   3 376 Kč s DPH
28.5.
2024
US GAAP – pro pokročilé
VOX     7 611 Kč s DPH
e-learning
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Tvorba vnitřních směrnic ve školách
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
28.5.
2024
DPH 2024 v praktických příkladech
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
29.5.
2024
DPH 2024 v praktických příkladech
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
29.5.
2024
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
29.5.
2024
  Stránka 1 z 25   Další
20 z 490 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je zaměřen na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Program semináře:

 • Legislativa účetní a daňová
  • Definice hmotného a nehmotného majetku
   • Účetní
   • Daňová
  • Ocenění
  • Způsoby pořízení
   • Koupí
   • Ve vlastní režii
   • Darem
   • Na úvěr (bankovní, nebankovní)
   • Formou finančního leasingu
   • Vkladem
   • Fúzí
  • Zařazení do užívání
  • Způsoby odpisování
   • Účetní
   • Daňové
   • Osoby oprávněné odpisovat majetek
  • Zvýšení a snížení ocenění v průběhu „života“ majetku v účetnictví
   • Technické zhodnocení vs. opravy
   • Dotace
   • Dar na pořízení majetku
  • Vyřazení z evidence včetně daňových důsledků
   • Likvidace (včetně likvidace budovy se záměrem na stejném místě postavit novou)
   • Prodej
   • Škoda
   • Darování
  • Specifické situace
   • Finanční leasing (včetně nestandardních průběhů)
   • Technické zhodnocení na najatém majetku
   • Rezerva na opravu hmotného majetku
   • Právo stavby
   • Odložená daň
 • Příklady – dlouhodobý hmotný majetek
 • Příklady – dlouhodobý nehmotný majetek

Poznámka: Příklady se budou probírat průběžně s probíranou teorií