Aktuální změny ve zdaňování mezd v roce 2023 a 2024 v souvislosti s konsolidačním balíčkem • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: všechny, kteří se zabývají problematikou zdaňování mezd


Cíl: seznámit účastníky s novinkami ve zdaňování příjmů zaměstnanců, a to zejména s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 v souvislosti s konsolidačním balíčkem a novelou zákona lex-Ukrajina pro rok 2023


Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře


Program semináře:  • aktuální novela zákona o daních z příjmů (která je součástí konsolidačního balíčku) : u fyzických osob snížení hranice pro použití sazby daně ve výši 23 %, úprava limitu při vybírání daně srážkou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani s příjmy na základě DPP, změna daňového režimu v oblasti zaměstnaneckých benefitů spočívajících v péči o zaměstnance v ust. § 6 odst. 9 písm. d) zákona, zavedení nové obecné definice pro benefitní plnění poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci pro rodinné příslušníky a její daňové souvislosti, změna daňové regulace v oblasti zaměstnaneckého stravování v § 6 zákona formou daňového osvobození u zaměstnanců a nikoliv u zaměstnavatele z hlediska daňových výdajů (např. zavedení limitu pro osvobození „příspěvku na stravování“ nově v úhrnu pro všechny formy stravování atd.), změny při stanovení výše příjmu u zaměstnance, kterému je poskytnuto silniční motorové vozidlo bezplatně i pro soukromé účely (na klasický pohon, nízkoemisní a bezemisní), zrušení daňového osvobození sociálních výpomocí u zaměstnance v době nouzového stavu a jejich nový daňový režim, zrušení daňového osvobození nepeněžních darů poskytnutých při pracovních a životních výročích zaměstnanců, změna podmínek pro uplatňování slevy na manžela a daňového zvýhodnění na dítě, které uzavřelo manželství, zrušení slev za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovného), na studenta, odpočtu členských příspěvků odborové organizaci a úhrady za zkoušky v rámci dalšího vzdělávání, zrušení plátcových pokladen od roku 2024, a dále novela zákona lex-Ukrajina s účinností ještě pro rok 2023

  • připravované novinky v oblasti daňového režimu produktů spoření na staří (bude-li to aktuální)

  • daňový režim nové paušální náhrady poskytované při výkonu práce na dálku od října 2023 na základě novely zákoníku práce

  • informace k daňovým tiskopisům

  • další aktuální informace ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti

  • dotazy a diskuse.