Konsolidační balíček a další změny v oblasti DPH v roce 2024 • vybraná problematika uplatňování DPH

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ekonomické, daňové a účetní pracovníky zabývající se problematikou DPHSeminář bude zaměřen na výklad změn v oblasti DPH pro rok 2024 provedených na základě schváleného konsolidačního balíčku a dalších zákonů, které byly schváleny nebo jsou v legislativním procesu. V rámci semináře bude věnována pozornost specifickým povinnostem a postupům spojeným se sestavením DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023 a další aktuální problematice v oblasti uplatňování DPH.Program semináře:


  • Změny v oblasti DPH v roce 2023 • shrnutí změn, ke kterým došlo v roce 2023, informace GFŘ

  • Změny pro rok 2024 • přehled změn pro rok 2024 vyplývajících z již schváleného konsolidačního balíčku, ve vazbě na nový stavební zákon a další zákony, připravované informace k novelám

  • Sazby DPH v roce 2024• přesuny ze snížené sazby do základní a naopak • zálohy a postup při jejich vyúčtování • DUZP • chybně uplatněná DPH • uvádění údajů v DAP k DPH a KH

  • Dodání a půjčování knih v roce 2024• rozšíření okruhu osvobozených plnění, priority osvobození od daně • zvláštní režim pro použité zboží

  • Osobní automobily a DPH v roce 2024• definice osobního automobilu • omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně • výjimky, na které se omezení nevztahuje • příklady

  • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon• změny ve vymezení staveb bydlení a jejich dopady do praxe

  • Zavedení nové oznamovací povinnosti• CESOP - koho se týká • nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb

  • Vybrané oblasti uplatňování DPH • upozornění na změnu výkladu • přijaté zahraniční faktury od neusazené osoby • majetek vytvořený vlastní činností • bezúplatná dodání • vyřazení obchodního majetku • likvidace nepotřebných zásob • inventarizační rozdíly • reklamní a propagační předměty

  • Závěr roku 2023 • sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023 • specifické postupy

  • Diskuse • odpovědi na dotazy