Uplatňování DPH v roce 2024 • aktuální problematika a změny v roce 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
DPH aktuálně a řešené příklady
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Celní řízení v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
DPH v roce 2024 – praktické zkušenosti a výhled do roku 2025 (novela)
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
11.9.
2024
DPH v roce 2024 – praktické zkušenosti a výhled do roku 2025 (novela)
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
16.9.
2024
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
18.9.
2024
DPH v roce 2024 – praktické zkušenosti a výhled do roku 2025 (novela)
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
23.9.
2024
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
26.9.
2024
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
8.10.
2024
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
17.10.
2024
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
18.10.
2024
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
21.10.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - distanční
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

13 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnotySeminář je zaměřen zejména na změny zákona o DPH od 1. 1. 2024 a další aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2024.


Program semináře:


 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

 • sazby daně se zaměřením na změny od 1. 1. 2024

 • osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih od 1. 1. 2024

 • navazující dopady změn sazeb daně při vyúčtování záloh, opravě základu daně a opravě výše daně

 • stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání energií a u vodného a stočného od 1. 1. 2024

 • osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a změny od 1. 1. 2024 ve vazbě na nový stavební zákon

 • odpočet daně a omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů od 1. 1. 2024

 • správa daně v tuzemsku

 • podávání daňových přiznání a kontrolních hlášení v roce 2024

 • evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1. 1. 2024 a podávání oznámení CESOP

 • diskuze • odpovědi na dotazy