Nemocenské pojištění, pojistné na sociální zabezpečení • důchodové pojištění 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP)
ANAG   Liberec   2 140 Kč 
28.5.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP) • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 388 Kč 
31.5.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP)
ANAG   České Budějovice   2 140 Kč 
7.6.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u DPP od 1.7.2024
ANAG   Zlín   2 058 Kč 
14.6.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP) • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 388 Kč 
18.6.
2024
Dohody o provedení práce od 1.7.2024 a od 1.1.2025 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezbečení
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
19.6.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u DPP od 1.7.2024
ANAG   Brno   2 058 Kč 
21.6.
2024
Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, připravované změny u DPP od 1.7.2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

8 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občanyNemocenské pojištění od 1. 1. 2024


 • Změny od 1. ledna 2024 a další změny učiněné v průběhu II. pololetí roku 2023.

 • Připravovaná změna u ošetřovného • PPM • karantény • přeplatků dávek • rozšíření poskytovaných údajů pojištěncem

 • změny, které budou schváleny v konsolidačním balíčku u dohod o provedení práce • účasti na nemocenském pojištění, oznamovací povinnosti týkající se všech dohod o provedení práce a vliv pro placení pojistného

 • Změna redukčních hranic v NP, stanovení rozhodného příjmu pro účast na NP, vliv výše minimální mzdy

 • Změny v organizaci správ sociálního zabezpečení – přeměna OSSZ do územní správy sociálního zabezpečení

 • Elektronické tiskopisy • přehled všech elektronických tiskopisů 2024 • povinnosti zaměstnavatelů při elektronické komunikaci s ČSSZ • doporučené postupy pro zaměstnavatele při podávání tiskopisů.

 • Online služby ČSSZ pro zaměstnavatele • možnosti služeb pro zaměstnavatele, správa plných mocí, zkušenosti s předáváním údajů ČSSZ o eNeschopenkách zaměstnanců zaměstnavatele.

 • Příprava elektronizace dalších dávek nemocenského pojištění

 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy


Pojistné na sociální zabezpečení


 • Okruh poplatníků • vyměřovací základy • odvod pojistného u dohod o provedení práce • tiskopis Přehled o výši pojistného

 • Úprava slev na pojistném pro vybrané skupiny zaměstnanců od 1.1.2024 – zpřesnění

 • Nová výše maximálního vyměřovacího základu

 • Změna v organizaci uplatnění náhrady mzdy nebo platu podle § 203a Zákoníku práce - „táborníci“

 • Pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ • předkládání přehledu OSVČ za rok 2023 • využití elektronizace v agendě OSVČ

 • Další změny od roku 2024 dle schvalování legislativy

 • Aktuality dle vývoje legislativního procesu.


Důchodové pojištění v roce 2024


 • přehled právních předpisů, přijatých a připravovaných změn v oblasti důchodového pojištění

 • prvky, které ovlivňují výši důchodu - význam dob pojištění a náhradních dob pojištění v důchodovém pojištění. Ověření stavu evidovaných dob pojištění a dokladování dob neevidovaných, informativní osobní list důchodového pojištění

 • vzorový příklad stanovení výše důchodu v roce 2023 a 2024, porovnání

 • od změna podmínek nároku na předčasný starobní důchod 1.10.2023 (novela zákona o důchodovém pojištění)

 • zvyšování starobního důchodu další výdělečnou činností • upřednostnění vyloučených dob před vyměřovacím základem • zaměstnávání poživatelů předčasných starobních důchodů • souběh více druhů důchodů

 • výchovné - zvýšení starobního důchodu za vychované dítě

 • snížená věková hranice zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku

 • hlavní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění s důrazem na součinnost v řízení o dávku důchodového pojištění, ohlašovací povinnost, používané tiskopisy

 • vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění • základní pravidla, zaměstnání malého rozsahu, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce

 • aktuality ke dni konání semináře

 • prostor pro dotazy, aktuality dle vývoje legislativního procesu