Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2023 • aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti 2023/2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Mzdová účetní - začínáme
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
26.8.
27.8.
2024
Mzdová účetní - začínáme
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
26.8.
27.8.
2024
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2023 a připravované změny pro rok 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a tvůrce mzdových programů


Cíl semináře: seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2023 a pro rok 2024, povinnostmi plátců daně (zaměstnavatelů) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanců) za rok 2023 a pro rok 2024. Dalším a hlavním cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani, a to zejména se schválenou rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 z pohledu závislé činnosti, která je součástí konsolidačního balíčku a předat informace k tiskopisům – upozornit na změny v tiskopisech a na nové vzory. Součástí semináře je i příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023.


Program semináře:


Aktuality


 • Minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2023

 • Novela zákoníku práce – výkon práce na dálku a náhrada nákladů při výkonu práce na dálku s dopadem do zákona o daních z příjmů (zavedení paušální náhrady)

 • Novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1.1.2024 s dopadem do zdanění mezd

 • snížení rozhodného příjmu pro použití sazby 23% a dále zrušení či úprava úlev na dani z příjmů fyzických osob a daňových benefitů (např. týkající se nepeněžních plnění včetně úprav příspěvku na stravování, použití služebního auta i pro soukromé účely, úprava u DPP, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně s účinností od 1.7.2024, slevy na manžela, dále zrušení slevy za umístění dítěte, slevy na studenta, členských příspěvků člena odborové organizace, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, dále pak zrušení plátcových pokladen, změna u výčtu příjmů, které se uvádí v Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí a další úpravy týkající se daně z příjmů fyzických osob

 • Upozornění na další novely zákona o daních z příjmů, které mají dopad do zdanění mezd v roce 2024 (např. úprava produktů spoření na staří)

 • Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v některých tiskopisech a které vzory použít

 • Aktuální výklady některých ustanovení zákona o daních z příjmů

Příprava na roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023


 • Zákonné lhůty související s vypořádání daňové povinnosti poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2023 a pro rok 2024, kdy je nutné podat DAP, které příjmy patří do ročního zúčtování záloh

 • Celkový přehled slev na dani, nezdanitelných částí základu daně a daňového zvýhodnění pro roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

 • Daňové úlevy v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, které se projeví v ročním zúčtování záloh za rok 2023 (zejména bezúplatná plnění)

 • Jak vypořádat daňovou povinnost u ukrajinských zaměstnanců

 • Vzorový příklad na opravy na dani podle § 38i ZDP, jak správně opravit, kdy plnit oznamovací povinnost, jak správně vyplnit vyúčtování

 • diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci semináře budou mít k dispozici podkladový materiál vypracovaný lektorem


Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře