Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM


Lektoři budou témata přednášet postupně.


Program semináře:


Nemocenské pojištění a pojistné 2024 • 9.00 - 12.00 hod. • přednáší Ing. Marta Ženíšková • změny v souvislosti se změnou výše průměrné mzdy od 1.1.2024(redukční hranice, maximální vyměřovací základ, rozhodný příjem), minimální mzda

 • změny u DPP - dohody o provedení práce schválené v konsolidačním balíčku (změny v účasti na nemocenském pojištění, placení pojistného zaměstnancem, změny v oznamovací povinnosti)

 • změny v pojistném na sociální zabezpečení • zvýšení sazby pojistného u zaměstnanců • zpřesnění úpravy poskytování slev na pojistném při zkráceném úvazku • změna ve výši penále z dluhu na pojistném ve splátkovém režimu • další změny v penalizaci

 • změny v nemocenském pojištění u PPM, ošetřovného, karantény

 • změny v organizaci správ sociálního zabezpečení • zrušení OSSZ • zavedené územních celků • delegace příslušnosti

 • výklad některých ustanovení zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení

 • diskuze a odpovědi na dotazy

 • některé body budou upřesněny po schválení návrhu zákona, který tyto změny bude obsahovat


Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2024 • 12.30 - 15.00 hod. • přednáší Ing. Antonín Daněk • změny v základních zákonech zdravotního pojištění a v souvisejících právních předpisech a jejich dopady do postupů zaměstnavatele • nové hodnoty od 1.1.2024

 • charakteristika nejdůležitějších povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

 • neomluvená absence a odvod pojistného zaměstnavatelem

 • překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a jejich vliv ve zdravotním pojištění

 • vazba na právní úpravu nemocenského pojištění

 • zdaňování příjmů

 • pěstounská péče

 • minimální vyměřovací základ a souběžné příjmy • podmínky platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

 • kdy OSVČ není povinna platit zálohy na pojistné

 • situace na přelomu let 2023/2024

 • poživatelé důchodu, předčasný starobní důchod s odloženou výplatou

 • opožděné předložení dokladu o státní kategorii zaměstnancem

 • zatajený příjem zaměstnance

 • odstupné, neplacené volno, výkon funkce

 • diskuze a odpovědi na dotazy