Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2024 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: personalisty a ekonomy ve veřejných službách a správě, ve zdravotnických, pedagogických zařízeních, v sociálních službách, územních samosprávných celcích, školství, v kulturních zařízeních


Program semináře:  • aktuální informace o změnách platových předpisů pro rok 2024 a o vývoji výdělků ve veřejných službách a správě

  • výklad jednotlivých ustanovení zákoníku práce o poskytování platů (část šestá hlava první, třetí a sedmá) a prováděcích platových předpisů (nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

  • zařazování zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů

  • zařazení prací do platových tříd, změny v nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě

  • poskytování příplatku za vedení vedoucím zaměstnancům, jejich zástupcům a dalším zaměstnancům

  • podmínky pro poskytování osobního příplatku, zvláštních příplatků, režimových příplatků a odměn

  • platový výměr, výplata a splatnost platu

  • řešení dopadů poskytování doplatků do nejnižších úrovní zaručené mzdy v souvislosti s jejich úpravou od 1.1.2024, zejména postupů při využívání zvláštního způsobu určení platových tarifů a osobního příplatku, popř. odměn

  • diskuze a odpovědi na dotazy