Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2024 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024 a očekávané změny pro rok 2025
VOX     3 497 Kč s DPH
21.11.
2024
Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti v roce 2024 a očekávané změny pro rok 2025
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
21.11.
2024

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2024


Program semináře:


změny v pracovněprávní oblasti – novela zákoníku práce • nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21)

 • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů

 • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a)

 • zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr

 • náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

 • rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)

 • práce na dálku (§ 317)

 • nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)


zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy • minimální mzda ve všech souvislostech

 • správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana


změny v zákoně o daních z příjmů • správné postupy při poskytování stravenkového paušálu v roce 2024

 • návrh změn pro rok 2024 v oblasti příjmu fyzických osob („ozdravný balíček“)


změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení • návrh změn v zákoně č. 187/2006 Sb. v souvislosti s ozdravným balíčkem

 • nové redukční hranice pro rok 2024

 • maximální vyměřovací základ v roce 2024

 • další parametrické změny v oblasti sociálního pojištění

 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

 • zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu, nižší valorizace u důchodů


změny ve zdravotním pojištění • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2024 a podmínky pro uplatnění minimální vyměřovací základ

 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP a pojištěnců státu


změny v oblasti srážek ze mzdy • chráněný účet dlužníka

 • náhradní výživné

 • paušální náhrada za exekuční srážku –

 • nezabavitelná částka v roce 2024

 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení

 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy

 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky


zákon o ochraně oznamovatelů a nové povinnosti zaměstnavatelů


zvýšení rodičovského příspěvku


průměrná mzda pro účely zaměstnanosti a 4% podíl


další změny k datu konání semináře


diskuze a odpovědi na dotazy