Roční zúčtování záloh za rok 2023 a aktuální změny ve zdaňování mezd • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní a pracovníky PaM


Cíl: seznámit účastníky semináře s postupem a změnami při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023 a novinkami ve zdaňování mezd v roce 2024.


Program semináře:  • rychlý přehled posledních novel ZDP a navazujících předpisů s dopady na daňové parametry v roce 2024 a informace o nové metodice GFŘ ke zdaňování zaměstnaneckých výhod a způsobu oceňování těchto nepeněžních benefitních plnění v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů od roku 2024

  • nejdůležitější změny v konsolidační balíčku (zákon č. 349/2023 Sb.) pro rok 2024 s dopadem na zdaňování mezd a platů: dohody o provedení práce, nový režim daňového osvobození příspěvku na stravování platný nově pro všechny formy stravování, osvobození zaměstnaneckých benefitů spočívajících v péči o zaměstnance (§ 6 odst. 9 písm. d) ZDP)) vč. plnění plynoucích zaměstnancům prostřednictvím různých cafeterií nově v úhrnu jen do stanoveného ročního limitu, příjmy plynoucí z účasti na společenských akcích s kulturní a sportovní náplní pořádaných zaměstnavatelem pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky, zrušení některých slev na dani od roku 2024 a podmínky pro uplatnění slevy na druhého manželů – nově jen s dítětem do 3 let věku a daňového zvýhodnění na dítě, které uzavře manželství, dále zrušení daňového osvobození nepeněžních darů poskytovaných zaměstnancům k životním a pracovním výročním, sociálních výpomocí poskytovaných zaměstnancům a jejich nový daňový režim, a zrušení institutu plátcových pokladen k 31.12.2023

  • daňové změny přijaté s účinností od 1.1.2024 zákonem č. 462/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří: rozšíření daňové podpory „produktů spoření na stáří“ o dlouhodobý investiční produkt a změny podmínek při poskytování daňových výhod při placení příspěvků na tyto produkty, zavedení odkladu zdanění příjmů plynoucích zaměstnancům při koupi podílu v obchodních korporacích (resp. zaměstnaneckých akcií nebo při uplatnění zaměstnanecké opce na akcie) za zvýhodněnou cenu, a nová daňová podpora "pojištění dlouhodobé péče

  • daňová podpora Ukrajiny v roce 2023 přijatá se zpětnou účinnosti v rámci konsolidačního balíčku pro rok 2023 (za obdobných podmínek jako v roce 2022), vč. plného daňového osvobození ubytování ukrajinských zaměstnanců s rodinnými příslušníky, a dále provedení ročního zúčtování u zaměstnanců z Ukrajiny

  • roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023: legislativní rámec, zvýšený limit pro podání DAP za rok 2023, lhůty a povinnosti poplatníka a plátce daně při ročním zúčtování, kdy má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování a kdy povinnost podat DAP, náležitosti žádosti o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení, jak vypořádat daňovou povinnost u zaměstnanců daňových nerezidentů, u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní (kdy DAP a kdy do RZZ), a dlužnými příjmy z roku 2023 dle § 5 odst. 4 zákona nevyplacenými v čistém ani do 31.1.2024 • nezdanitelné části základu daně při ročním zúčtování (dary, úroky z úvěrů na bydleni, příspěvků na penzijní připojištění a soukromé životní pojištění a postup při navrácení daňové podpory za uplynulých 10 let v případě porušení podmínek), uplatnění slevy na dani na druhého z manželů, školkovného a zúčtování daňového zvýhodnění na vyživované děti při ročním zúčtování

  • jak opravit dluhy na záloze nebo dani dle § 38i ZDP.

  • tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny a které vzory použít

  • různé další aktuální informace

  • výklad bude ilustrován na příkladech a pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál (prezentace)

  • diskuze a odpovědi na dotazy