Aktuality v oblasti daní z příjmů

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
29.5.
2024
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Stanovení převodních cen u finančních transakcí
VOX     3 497 Kč s DPH
29.5.
2024
Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně pro rok 2024 - teorie je základ, ale praxe je přínos
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
29.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (4. část) - Rezervy a opravné položky
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Nemovité věci a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
30.5.
2024
Nemovité věci a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
30.5.
2024
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024
VOX   Praha   3 134 Kč s DPH
30.5.
2024
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024
VOX     3 134 Kč s DPH
30.5.
2024
DPH u obcí a neziskových organizací - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
30.5.
2024
Převodní ceny v ČR aktuálně a pro rok 2024 – přístup finanční správy a rozsah dokumentace
VOX     2 771 Kč s DPH
30.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
31.5.
2024
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Komplexní kurz účetnictví (5. část) - Inventarizace a využití účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
RPA - Roboti v účetnictví
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
3.6.
2024
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
3.6.
2024
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
Obchody s EU z pohledu DPH srozumitelně, názorně a s příklady – nejen pro úplné začátečníky
VOX   Praha   3 497 Kč s DPH
3.6.
2024
  Stránka 1 z 24   Další
20 z 480 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Webinář bude zaměřen na aktuální otázky, nejčastější chyby a výkladové problémy v daních z příjmů fyzických a právnických osob a související právní předpisy.

V rámci semináře se vedle nejčastějších chybně aplikovaných ustanovení zaměříme na oblasti daní z příjmů měněné v rámci novely (tzv. konsolidačního balíčku), která vyšla ve Sbírce zákonů jako zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů.

V části týkající se fyzických osob půjde především o rušení a změny podmínek osvobození vybraných příjmů v oblasti prodeje cenných papírů a podílů v obchodních společnostech s naznačením možností daňové optimalizace, zvýšení daňové progrese vybraných příjmů, dále o změny ve zdanění osob samostatně výdělečně činných, výraznou úpravu systému zdanění tzv. ostatních příjmů a omezení v oblasti nezdanitelných částí základu daně a slev na dani, která se dotknou velkého počtu poplatníků.

Dále probereme rozsáhlé změny zdanění vybraných plnění zaměstnancům. Jedná se především o koncepční změnu zdaňování tzv. zaměstnaneckých benefitů a příspěvků na stravování, která je důležitá pro právě probíhající plánování těchto oblastí na období po novém roce, dále nový pohled na kulturní a sportovní akce pro zaměstnance a rovněž změny ve zdanění příjmů z tzv. manažerských vozidel a manažerských bytů.

V oblasti právnických osob a společných ustanovení probereme možnosti, výhody a nevýhody odkladu zdanění tzv. nerealizovaných kurzových rozdílů a pravidla nové možnosti využití tzv. funkční měny v účetnictví včetně dopadů do daní z příjmů.

V rámci hmotného majetku a uplatňování daňových odpisů zmíníme možnosti využití tzv. mimořádných odpisů i po roce 2023, přičemž upozorníme i na možná rizika jejich využití, a v závěru budeme prakticky aplikovat omezení výše daňových odpisů u osobních automobilů včetně úpravy v zákoně o dani z přidané hodnoty s účetním zachycením důsledků těchto omezení v roce 2024.

Seminář bude doplněn rovněž nejnovější judikaturou v oblasti daní z příjmů a přijatými výklady sporných a komplikovaných ustanovení.

Program webináře:

 • Příjmy z prodeje nemovitých věcí
  • příjmy z prodeje nemovitostí k bydlení
  • příjmy z prodeje ostatních nemovitostí (pozemky, chaty, zahrady)
 • Pravidla zdanění a osvobození příjmů fyzických osob
  • příjmy z převodu podílů a změny pravidel jejich osvobození
  • omezení osvobození tzv. ostatních příjmů podle § 10 ZDP
 • Aktuality v dani z příjmů ze závislé činnosti
  • práce z domova – daňově právní aspekty
  • zaměstnanecké benefity a jejich zdanění od roku 2024
  • nová pravidla uplatňování slevy na manžela
  • zrušení vybraných slev na dani (školkovné)
  • dohody o provedení práce v roce 2024
  • nemocenské pojištění zaměstnanců
  • manažerská vozidla – změna pravidel pro elektromobily
 • Příjmy ze samostatné činnosti
  • zvyšování povinných odvodů u OSVČ
  • paušální daň a paušální výdaje
  • pravidla používání datových schránek
  • příjmy z fotovoltaické elektrárny a způsob jejich zdanění
 • Sazba daně u fyzických osob v roce 2024
 • Dopady zvýšení sazby daně u právnických osob
 • Funkční měna
  • princip funkční měny v účetních předpisech
  • vazba funkční měny na daňové přiznání k dani z příjmů
 • Vybrané daňové a nedaňové výdaje
  • sponzorské dary a reklamní a propagační předměty 2023 – 2024
  • změna systému zdanění u stravování zaměstnanců
  • zaměstnanecké benefity jako daňový výdaj
 • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí – § 38da po novele
 • Nerealizované kurzové rozdíly – dvojí možnost daňového postupu
 • Odpisování hmotného a nehmotného majetku
  • „limitace vstupní ceny“ osobních automobilů
  • mimořádné daňové odpisy v letech 2023 a 2024
  • odpisování dobíjecích stanic u fotovoltaických elektráren
 • Zákon o rezervách
  • opravné položky k cizoměnovým pohledávkám
  • rezerva na opravy hmotného majetku a varianty ukládání souvisejících finančních prostředků
  • tvorba rezervy na majetek odpisovaný podle § 30b ZDP
 • Diskuse
 • Závěr