Pracovní cesty a cestovní náhrady

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
22.5.
2024
Pracovní cesty a cestovní náhrady v aktuálních příkladech
ANAG   Brno   2 058 Kč 
23.5.
2024
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Cestovní náhrady • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
24.6.
2024

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář je určen všem, kteří chtějí získat komplexní informace pro poskytování cestovních náhrad při tuzemských a zahraničních pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské i státní a příspěvkové sféře po novele příslušných předpisů v roce 2023 a k 1. 1. 2024.

Podrobně bude objasněno kdo, komu, co, kolik, kdy, proč a jak cestovní náhrady poskytuje. Připomenuty a vysvětleny budou základní principy, postupy a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.

Program semináře:

 • co je a co není pracovní cesta,
 • co jsou cestovní náhrady, komu podle zákoníku práce přísluší,
 • pravidelné pracoviště a jeho podstatný vliv na cestovní náhrady,
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • průjezd obcí, ve které má zaměstnanec pravidelné pracoviště,
 • přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance,
 • poskytování stravného při výkonu práce v bydlišti zaměstnance,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné),
 • používání služebních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů na zahraniční pracovní cestě,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování,
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem (doplatek, přeplatek, zaokrouhlování),
 • jiné výdaje než výdaje charakteru cestovních náhrad,
 • praktické příklady, řešení složitějších případů, které zákoník práce neřeší,
 • odpovědi na dotazy.