Zdravotní pojištění 2024 INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/videokurzy/zdravotni-pojisteni-2024-374
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , e-learning
Cena bez DPH: 1 404 Kč https://www.integracentrum.cz/videokurzy/zdravotni-pojisteni-2024-374
Cena s DPH: 1 700 Kč
Lektor: Ing. Antonín Daněk
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Videokurz je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem

Obsah videokurzu:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2023 a k 1. 1. 2024. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
 • Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.
 • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.
 • Které zákony jsou důležité pro zdravotní pojištění? Na které oblasti se musí zaměstnavatel zaměřit při odvodu pojistného a při plnění dalších povinností? Na jakých principech se stanovuje vyměřovací základ zaměstnance? Kdy se sčítají, a naopak nesčítají příjmy zaměstnance? Oznamování změn zaměstnavatelem, součinnost se zaměstnancem.
 • Poživatelé důchodu a jejich výdělečná činnost v souvislostech zdravotního pojištění. Mateřská a rodičovská dovolená, čerpání rodičovského příspěvku, celodenní osobní a řádná péče, souběžné státní kategorie.
 • Vzory čestných prohlášení zaměstnance. Otcovská poporodní péče. Pracovněprávní vztahy a správné postupy zaměstnavatele. Řešení oprav. Postupy při poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci.
 • Které kroky je zapotřebí podniknout, když zaměstnanec neoznámí změnu zdravotní pojišťovny. Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled? Kdy není povinností OSVČ platit zálohy na pojistné? Specifické situace na přelomu let. Jak postupovat, aby bylo správně odvedeno pojistné ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance?
 • Nekolidující zaměstnání. Jak se ve zdravotním pojištění nahlíží na hlavní zdroj příjmů? Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance ohledně příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.
 • Principy evropského práva s dopady do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Vracení odměn za výkon funkce. Důležitost trvalého pobytu pro zdravotní pojištění.
 • Smluvní odstupné a příjmy po skončení zaměstnání. Jak je to s kontrolami zdravotních pojišťoven?
 • Řešení problémových situací. Kdy lze žádat o prominutí penále a které podmínky je nutné splnit?
 • Další informace a zajímavosti.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.
Kurz je zařazen v sekcích

Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Název      Cena     
Jaro ve mzdové účtárně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
20.5.
2024
ON-LINE webinář Odměny členům volebních komisí - Eurovolby 2024
ANAG     1 149 Kč 
20.5.
2024
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další vybraná témata v praxi personalisty
ANAG   Hradec Králové   2 058 Kč 
20.5.
2024
ON-LINE webinář Bezpapírová personalistika po novele zákoníku práce
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
20.5.
2024
Daně, účetnictví a mzdy 2023, 2024 se zaměřením na konsolidační balíček a novelu zákoníku práce
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Jaro ve mzdové účtárně
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
21.5.
2024
Exekuce srážkami ze mzdy v podmínkách roku 2024
ANAG   Hradec Králové   2 223 Kč 
21.5.
2024
Začínající mzdová účetní • dvoudenní speciál • 21. 5. a 22. 5. 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   3 793 Kč 
21.5.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY A VYUŽITÍM PC - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 20 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   13 990 Kč 
21.5.
13.8.
2024
Změny v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení u zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce (DPP)
ANAG   Plzeň   2 140 Kč 
21.5.
2024
MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ SE ZÁKLADY PERSONALISTIKY - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT probíhá ve 22 městech po celé ČR + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   10 990 Kč 
21.5.
23.7.
2024
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další vybraná témata v praxi personalisty
ANAG   Ostrava   2 058 Kč 
22.5.
2024
Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do Z • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 306 Kč 
22.5.
2024
Cestovní náhrady - aktuálně
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
22.5.
2024
Mzdové aktuality v roce 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
22.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (3. část) - Majetek, zásoby a základy účtování mezd
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Pracovní cesty a cestovní náhrady v aktuálních příkladech
ANAG   Brno   2 058 Kč 
23.5.
2024
Pracovnělékařské služby • právní a lékařský pohled • prezenčně i on-line
ANAG   Praha   2 471 Kč 
23.5.
2024
Zaměstnávání malého rozsahu • DPP a DPČ v roce 2024 po novele zákoníku práce • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   2 140 Kč 
24.5.
2024
Co je a jak na nás při komunikaci působí efekt rámování
Verlag Dashöfer     1 803 Kč s DPH
24.5.
2024
  Stránka 1 z 15   Další
20 z 297 termínů