Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2023 a aktuality pro plátce daně ze závislé činnosti 2023 a 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Mzdová účetní - začínáme
Verlag Dashöfer   Praha   12 088 Kč s DPH
26.8.
27.8.
2024
Mzdová účetní - začínáme
Verlag Dashöfer     12 088 Kč s DPH
26.8.
27.8.
2024
Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti pro rok 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 2023 a připravované změny pro rok 2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

4 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky se správným zdaňováním příjmů ze závislé činnosti, a to zejména ve vztahu k ročnímu zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023, dále povinnostmi plátců daně (i ve vztahu k finančním úřadům) a poplatníků s příjmy ze závislé činnosti za rok 2023.

Dalším cílem semináře je seznámit účastníky se všemi novinkami na dani pro rok 2023/2024, zejména s rozsáhlou novelou zákona o daních z příjmů pro rok 2024 z pohledu závislé činnosti, která je součástí konsolidačního balíčku s účinností od 1. 1. 2024, a další novely např. ve vztahu k práci na dálku z pohledu daní (novela zákoníku práce - zákon č. 281/2023 Sb., - zavedení paušální náhrady) a produktů spoření na stáří a předat veškeré informace k tiskopisům ve vztahu k závislé činnosti pro plátce daně.

Vzhledem k časovému rozsahu je možné, že některé části přednášky budou prezentovány ve zkratce.

Seminář je určen pro mzdové účetní a firmy se zaměřením na mzdový software.

Program semináře:

 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2023
  • zákonné lhůty - jak pro plátce daně, tak i pro poplatníka ve vztahu k žádosti o roční zúčtování, lhůty pro výpočet daně a vrácení přeplatků na dani
  • kdy musí poplatník s příjmy ze závislé činnosti vypořádat daňovou povinnost prostřednictvím daňového přiznání, tzn. co, jak a kdy zdanit v rámci daňového přiznání, zvýšený limit pro podání DAP za 2023
  • povinnosti plátce daně ve vztahu k finančnímu úřadu včetně lhůt pro předložení daňových tvrzení
  • základní principy - kdy daň zálohovou a kdy srážkovou (přetrvávající chybovost), srážková daň po konci roku. Příjmy zúčtované v roce 2023 a nevyplacené do 31.1. 2024 – jak postupovat (§ 5 odst. 4 ZDP)
  • jak postupovat po konci roku u ukrajinských zaměstnanců včetně jejich přechodného ubytování s rod. příslušníky v roce 2023 (legislativní úprava) a s tím spojené příp. opravy na dani podle § 38i ZDP
  • opravy podle § 38i ZDP celkový výklad včetně vzorového příkladu a vyplnění vyúčtování – nutné znát pro chystaný projekt individualizace 
  • jednotlivé slevy na dani včetně dokladů
  • nezdanitelné části základu daně včetně dokladů
  • daňové zvýhodnění
  • aktuální výklady (včetně rozsudků) některých výše uvedených ustanovení zákona o daních z příjmů
  • tiskopisy – celkový přehled, aktualizace tiskopisů, upozornění na nové vzory tiskopisů
 • Aktuality
  • Minimální a průměrná mzda pro účely zdanění mezd a vypořádání daňové povinnosti po konci roku 2023 a pro rok 2024
  • Novela zákoníku práce (zákon č. 281/2023 Sb.) – náhrada nákladů při výkonu práce na dálku s dopadem do zákona o daních z příjmů (zavedení paušální náhrady)
  • Velká novela zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 1. 2024 s dopadem do zdanění mezd:
   • snížení rozhodného příjmu pro použití sazby 23% a dále zrušení či úprava úlev na dani z příjmů fyzických osob a daňových benefitů (např. týkající se nepeněžních plnění např. benefity v § 6 odst. 9 písm. d) s limitem) včetně úprav příspěvku na stravování – sjednocení všech forem stravování, použití služebního auta i pro soukromé účely – změny v procentní části, úprava u DPP, u kterých je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně s účinností od 1.7.2024, slevy na manžela – dítě do tří let věku, dále zrušení slevy za umístění dítěte, slevy na studenta (nový vzor prohlášení k dani pro rok 2024), členských příspěvků člena odborové organizace, úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, dále pak zrušení plátcových pokladen s účinností od 1.1.2024, změna u výčtu příjmů, které se uvádí v Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí  a další úpravy týkající se daně z příjmů fyzických osob u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, atd.          
  • Upozornění na další novelu zákona o daních z příjmů, která má dopad do zdanění mezd za rok 2024 (úprava produktů spoření na staří)
  • Tiskopisy pro plátce daně ze závislé činnosti, zejména upozornění na změny v některých tiskopisech a které vzory použít
 • Diskuze a odpovědi na dotazy

Program může být aktualizován dle stavu legislativního procesu.