Praktický průvodce účetní závěrkou v příspěvkových organizacích za rok 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Účetnictví

Název      Cena     
Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
29.5.
2024
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Stanovení převodních cen u finančních transakcí
VOX     3 497 Kč s DPH
29.5.
2024
Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně pro rok 2024 - teorie je základ, ale praxe je přínos
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
29.5.
2024
Společenství vlastníků jednotek • účetnictví, daň z příjmů a odměňování v roce 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
29.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (4. část) - Rezervy a opravné položky
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Nemovité věci a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví
Verlag Dashöfer   Praha   6 038 Kč s DPH
30.5.
2024
Nemovité věci a jejich nájem z pohledu daní a účetnictví
Verlag Dashöfer     6 038 Kč s DPH
30.5.
2024
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024
VOX   Praha   3 134 Kč s DPH
30.5.
2024
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024
VOX     3 134 Kč s DPH
30.5.
2024
Převodní ceny v ČR aktuálně a pro rok 2024 – přístup finanční správy a rozsah dokumentace
VOX     2 771 Kč s DPH
30.5.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   11 990 Kč 
30.5.
18.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   Ostrava   13 990 Kč 
30.5.
30.7.
2024
Účetnictví, daně a rozpočty příspěvkových organizací • aktuality pro rok 2024 • prezenčně i on-line
ANAG   Olomouc   2 058 Kč 
31.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
31.5.
2024
Komplexní kurz účetnictví (5. část) - Inventarizace a využití účetnictví
INTEGRA CENTRUM     1 200 Kč s DPH
e-learning
Pohledávky - daňově, účetně, právně (komplexní výklad)
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX   Praha   3 255 Kč s DPH
3.6.
2024
Specifika účtování zemědělství včetně příkladů z praxe
VOX     3 255 Kč s DPH
e-learning
  Stránka 1 z 20   Další
20 z 399 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, zejména školských, zdravotnických, kulturních, sociálních aj.


Cíl: seminář je zaměřen na účetní operace spojených s účetní závěrkou za rok 2023, účetní a daňové souvislosti v roce 2023


Program semináře:


účetní operace před uzavřením účetních knih  • účtování na účtech časového rozlišení, dohadné položky

  • zúčtovací vztahy - účtování zálohách závazcích a pohledávkách

  • vypořádání DPH, zůstatek na účtu na účtu 343

  • účtování o zásobách – způsob A, způsob B

  • účetní odpisy dlouhodobého majetku

  • kurzové rozdíly při uzavírání účetních knih


vyúčtování transferů,  • základní účty pro vykazování transferů, kontrola jejich zůstatků k rozvahovému dni

  • časové rozlišení investičních transferů v návaznosti na odpisování majetku

  • okamžik účtování předpisu (pohledávky) v souvislosti s přijatým transferem


účetní operace navazující na výsledky inventarizace majetku a závazků (inventarizační rozdíly – úbytky, manka a škody, přebytky)


rozdělení hlavní a doplňkové činnosti v účetnictví


základní kontrolní vazby před uzavřením účetních knih


převod výsledku hospodaření na základ daně a zápis do daňového přiznání


sestavení výkazů účetní závěrky za rok 2023 (rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha)


diskuze a odpovědi na dotazy