Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací v roce 2023 a novinky pro rok 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací
VOX   Praha   10 491 Kč s DPH
16.7.
18.7.
2024
Účtování dotací u podnikatelských subjektů a nestátních neziskových organizací
VOX   Praha   3 134 Kč s DPH
18.9.
2024

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Na školení se dozvíte jaká pravidla platí pro účetnictví a daně ve spolcích, nadacích, obecně prospěšných společnostech, ústavech, církvích a dalších nestátních neziskových organizacích. Budou se probírat také změny pro rok 2024 a nejpalčivější účetní a daňové otázky.

Program semináře:

 • Právní úprava pro nestátní neziskové organizace (NNO)
  • základní zákony pro NNO
  • zákon o účetnictví, vyhláška 504/2002 Sb., provádějící některá ustanovení zákona
 • Ekonomicko-právní povinnosti NNO
  • shrnutí účetních, daňových a jiných právních povinností relevantních pro NNO
 • Legislativní novinky a změny pro rok 2023 v porovnání s rokem 2022
  • účetnictví, daně, obecné právní předpisy
 • Účetnictví a účetní metody NNO
  • specificka neziskových organizcí na rozvaze i ve výkazu zisku a ztráty
  • účetní závěrka a hlavní a hospodářská činnost
  • úplatné x bezúplatné příjmy,
  • dlouhodobý majetek, zásoby, pohledávky a závazky,
  • vlastní jmění a fondy,
  • dotace, dary a sbírky, dědictví, členské příspěvky.
 • Daň z příjmů, DPH a ostatní daně:
  • veřejně prospěšný poplatník a základní režimy zdanění daní z příjmů
  • daň z příjmů - předmět daně, osvobození, snížení základu daně a jeho podmínky, podání přiznání
  • DPH - základní specifika NNO, osvobozené příjmy z pohledu DPH,
  • ostatní daně
 • Příklady, dotazy a odpovědi, diskuze dle potřeb a zájmu.