Zdaňování mezd 2023/2024 a roční zúčtování za rok 2023

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní a personalisty • Přehled aktuálních informací o stavu a vývoje legislativy v daném období

 • Parametry rozhodné pro základní algoritmy mzdových účetních programů v jednotlivých letech

 • Režimy zdaňování mezd v závislosti na podpisu Prohlášení poplatníka (zálohový nebo srážkový režim) a dalších okolnostech s možností provést roční zúčtování, popřípadě situace se vznikem povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání

 • Daňový domicil • tři základní kategorie postavení poplatníků, včetně zaměstnanců a možnosti všech daňových úlev podle určení daňové příslušnosti

 • Slevy na dani uplatnitelné zaměstnanci v průběhu roku a po jeho skončení, sleva na zastavenou exekuci

 • Podrobně o uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti a o studiu zletilých dětí

 • Daňové odpočty od základu daně po skončení roku, jejich prokazování, specifika aplikace dvojího limitu pro odpočet úroků z úvěrů v závislosti na datu obstarání bytové potřeby a další informace

 • Aktuální povinnost podání daňového přiznání nebo možnost provedení dobrovolného ročního zúčtování

 • Roční zúčtování za rok 2023 detailně • posouzení, žádost, vypořádání, konkrétní příklad po jednotlivých krocích a promítnutí v povinných tiskopisech

 • Vypořádání definitivní daňové povinnosti zaměstnanců s příjmy zdaněnými srážkovou daní

 • Opravy přeplatků a nedoplatků na zálohách a na dani v uplynulém roce zaviněných poplatníkem s možnou spoluúčastí správce daně

 • Daňové tiskopisy • lhůty, vzory, interaktivní a elektronické verze • změny pro podání za rok 2023

 • Lhůty a termíny související se zdaňováním mezd a navazujícími povinnostmi zaměstnavatelů a zaměstnanců

 • Informace o novém pokynu GFŘ řady D-59, nahrazujícímu od roku 2023 Pokyn D-22

 • Související judikáty • nedostatky zjišťované při kontrolách

 • diskuze • odpovědi na dotazy