Daňové a účetní aktuality 2023 - 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH , Účetnictví

Název      Cena     
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   10 990 Kč 
26.5.
28.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   Český Těšín   12 990 Kč 
26.5.
11.8.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX     8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daň z příjmů a daň z přidané hodnoty pro účetní
VOX   Praha   8 458 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Brno   2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX     3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
Excel nejen pro účetní prakticky – kontingenční tabulky a grafy
VOX   Praha   3 013 Kč s DPH
27.5.
2024
IFRS v praxi - dvoudenní
Verlag Dashöfer     13 298 Kč s DPH
27.5.
28.5.
2024
ÚČETNICTVÍ (PODVOJNÉ) + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   10 990 Kč 
27.5.
15.7.
2024
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S VYUŽITÍM PC + elearning ZDARMA
Orange Academy   Online   12 990 Kč 
27.5.
25.7.
2024
Základy DPH
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
27.5.
2024
Placení a vymáhání pohledávek v přenesené působnosti podle daňového řádu - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
28.5.
2024
Tvorba vnitřních směrnic ve školách
Verlag Dashöfer     3 013 Kč s DPH
28.5.
2024
Daňové a účetní aktuality 2024
INTEGRA CENTRUM   Zlín   2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, skladové hospodářství, nedokončená výroba – aktuálně pro rok 2024 - teorie je základ, ale praxe je přínos
VOX   Praha   3 618 Kč s DPH
29.5.
2024
Goodwill a oceňovací rozdíl k nabytému majetku
Verlag Dashöfer     2 408 Kč s DPH
29.5.
2024
Přeshraniční transakce v nejdůležitějších okruzích v příkladech
INTEGRA CENTRUM     2 400 Kč s DPH
29.5.
2024
Společenství vlastníků jednotek • účetnictví, daň z příjmů a odměňování v roce 2024 • prezenčně i on-line v Olomouci
ANAG   Olomouc   1 975 Kč 
29.5.
2024
Stanovení převodních cen u finančních transakcí
VOX     3 497 Kč s DPH
29.5.
2024
Cestovní náhrady v širších právních souvislostech v roce 2024
VOX     3 134 Kč s DPH
30.5.
2024
  Stránka 1 z 29   Další
20 z 567 termínů

Obsah již proběhlého kurzu

V rámci webináře budou jeho účastníci seznámeni s aktuálním stavem daňových a účetních předpisů platných pro rok 2023 a dále se změnami v rámci konsolidačního balíčku pro rok 2024.

Program webináře:

 • Informace o aktuálním stavu projednávání konsolidačního balíčku vlády pro rok 2024
 • Daň z příjmů fyzických a právnických osob
  • změny platné pro rok 2023
  • upozornění na nejčastější problémové oblasti s dopadem na zpracování daňového přiznání roku 2023
  • vybrané zajímavé judikáty NSS, aktuální výklady GFŘ k problematice daně z příjmů, příspěvky Koordinačních výborů
  • zvýšení daně z příjmů právnických osob v roce 2024
  • úprava osvobození nepeněžních příjmů u zaměstnaneckých benefitů v roce 2024
  • zdanění pouze realizovaných kurzových operací
 • Daň z přidané hodnoty
  • shrnutí změn účinných v roce 2023, zejména uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku a při dodání zboží za použití elektronického rozhraní
  • problematika vztahu zákona o DPH a novely stavebního zákona (zejména bytová výstavba)
  • vybrané problematické okruhy zákona (časté chyby plátců DPH)
  • aktuální výklady a informace GFŘ
  • redukce sazeb DPH a snížení daně v roce 2024
  • úpravy v přílohách zákona (přeřazení některých položek do jiné sazby) v roce 2024
 • Účetnictví podnikatelských subjektů
  • aktuální stav v účetních předpisech týkajících se podnikatelských subjektů
 • Aktuální judikatura k dani z příjmů a DPH
  • třístranný obchod, opravy vs. technické zhodnocení
 • Odpovědi na dotazy posluchačů