Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
19.6.
2024

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem semináře je probrat nejčastější chyby při uplatňování DPH a seznámit posluchače s novinkami v legislativě, judikatuře, správní praxi.

Seminář je určen pro účetní a daňové poradce, kteří řeší prakticky problematiku daně z přidané hodnoty u svých klientů plátců, identifikovaných osob a podnikatelů.

Program semináře:

 • změny sazeb DPH v souvislostech (zálohy, vyúčtování, fakturace, KH, opravy základu a výše daně)
 • prodej zboží mezi tuzemskými plátci, přitom tok zboží je uskutečněn do jiného členského státu nebo 3. země (příklady, přiřazení přepravy, nárok na odpočet daně ?)
 • nákup zboží od různých osob neusazených v  tuzemsku a přiřazování přepravy, fakturace se liší od přepravy zboží (příklady, souvislosti ….)
 • chybná fakturace osob neusazených v tuzemsku u služeb i prodeje zboží – jak má postupovat tuzemský plátce, důvody chybné fakturace, vysvětlení místa plnění a souvislost s nárokem na odpočet daně
 • poskytování služeb osobám neusazeným v tuzemsku a  usazeným v tuzemsku
 • problematika nároku na odpočet daně, výpočet všech korekčních mechanismů v průběhu roku a na konci roku
 • problematika vývozu zboží v praxi
 • dovoz zboží v praxi při propuštění zboží do volného oběhu v tuzemsku nebo jiném členském státě
 • pořízení zahraničního zboží
 • dovoz zboží nízké hodnoty
 • správa daně v tuzemsku