Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2024

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Daně a DPH

Název      Cena     
Uplatňování DPH v roce 2024
INTEGRA CENTRUM   Praha   2 600 Kč s DPH
19.6.
2024

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Seminář bude zaměřen na výklad změn v oblasti DPH pro rok 2024 provedených na základě schváleného konsolidačního balíčku a dalších zákonů, které byly schváleny nebo jsou v legislativním procesu. V rámci semináře bude věnována pozornost specifickým povinnostem a postupům spojeným se sestavením DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023 a další aktuální problematice v oblasti uplatňování DPH.

Program semináře:

  • Změny v oblasti DPH v roce 2023 – shrnutí změn, ke kterým došlo v roce 2023,  informace GFŘ
  • Změny pro rok 2024 – přehled změn pro rok 2024 vyplývajících z již schváleného konsolidačního balíčku, ve vazbě na nový stavební zákon a další zákony, připravované informace k novelám
  • Sazby DPH v roce 2024 – přesuny ze snížené sazby do základní a naopak, DUZP, zálohy a postup při jejich vyúčtování, doplatky, přeplatky, chybně uplatněná DPH, uvádění údajů v DAP k DPH a KH
  • Dodání a půjčování knih v roce 2024 – rozšíření okruhu osvobozených plnění, priority  osvobození od daně, zvláštní režim pro použité zboží
  • Osobní automobily a DPH v roce 2024 - definice osobního automobilu, omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně, výjimky, na které se omezení nevztahuje, příklady
  • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon – změny ve vymezení staveb bydlení a jejich dopady do praxe
  • Zavedení nové oznamovací povinnosti –  CESOP - koho se týká; nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb
  • Vybrané oblasti uplatňování DPH – upozornění na změnu výkladu, přijaté zahraniční faktury od neusazené osoby, majetek vytvořený vlastní činností, bezúplatná dodání, vyřazení obchodního majetku, likvidace nepotřebných zásob, inventarizační rozdíly, reklamní a propagační předměty
  • Závěr roku 2023 – sestavení DAP k DPH za poslední zdaňovací období roku 2023, specifické postupy
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.