Transpoziční novela zákoníku práce 2023 • prezenčně i on-line

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností Anag, spol. s r.o již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Personální strategie a politika , Mzdy, sociální a zdravotní pojištění

Název      Cena     
Zákoník práce 2024 po novele
INTEGRA CENTRUM   Plzeň   2 400 Kč s DPH
20.6.
2024
Zákoník práce po novelách 2023/2024
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

2 termíny

Obsah již proběhlého kurzu

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, programátory mzdových programů, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všechny, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.


Program semináře:


transpoziční novela zákoníku práce 2023 • novela zákoníku práce a některých dalších zákonů (např. zákon o státní službě, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon o vojácích z povolání, zákon o inspekci práce, občanský soudní řád, zákon o daních z příjmů atd.)

 • hlavním cílem je transpozice směrnic EU (zejm. směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách, směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a směrnice o některých aspektech úpravy pracovní doby); dále pak úprava doručování s ohledem na postupující digitalizaci a potřeby praxe a bližší úprava podmínek pro výkon práce na dálku (HW)

 • vládní návrh zákona (ST 423) byl 28. 6. schválen Poslaneckou sněmovnou, Senát jej vrátil Poslanecké sněmovně (se 2 pozměňovacími návrhy), nicméně Poslanecká sněmovna jej dne 12. 9. „přehlasovala“ a setrvala na svém původním znění postoupeném Senátu › nyní jde návrh k podpisu prezidentovi republiky

 • odhadovaná účinnost: záleží na postoji pana prezidenta: naprostá většina změn pravděpodobně k 1.10.2023, dovolená pro „dohodáře“, změna § 92 (nepřetržitý odpočinek v týdnu) a změna § 303 odst. 3 k 1.1.2024

 • zásadní koncepční změny úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) - např. povinnost rozvrhovat „dohodářům“ pracovní dobu, zakotvení práva na dovolenou, vztažení části čtvrté ZP na „dohodáře“, změny u překážek v práci, v oblasti odměňování (příplatky), informační povinnost zaměstnavatele, možnost v určitých případech žádat o zaměstnání v pracovním poměru (›právo na odůvodněnou odpověď), právo žádat ve vymezených případech o odůvodnění výpovědi atd.

 • podrobnější úprava výkonu práce na dálku, vč. možnosti paušalizace náhrady nákladů zaměstnance - písemná dohoda o práci na dálku, vypověditelnost, výjimečné případy nařízení práce na dálku, zvláštní režim při „samorozvrhování“ pracovní doby, možnost určitých zaměstnanců (těhotné, někteří pečující) požádat o výkon práce na dálku (zaměstnavatel vyhoví, nebo písemně odůvodní zamítnutí žádosti)

 • změny zvláštní úpravy doručování určitých pracovněprávních písemností dle § 334 až 337 zákoníku práce - např. zúžení okruhu takto doručovaných písemností, změny při doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služeb el. komunikací; změny při doručování do datové schránky atd.

 • informační povinnost zaměstnavatele o obsahu pracovněprávního vztahu - změny stávající úpravy v § 37, kdy např. dojde k rozšíření informační povinnosti, zkrácení lhůty, zrušení výjimky z informační povinnosti pro pracovní poměry kratší než 1 měsíc; dále se zavádí zvláštní úprava informační povinnosti v § 37a vůči zaměstnancům vysílaným k výkonu práce na území jiného státu

 • změny stávajícího § 241 zákoníku práce upravujícího možnost určitých zaměstnanců (těhotné, někteří pečující) dožadovat se po zaměstnavateli kratší pracovní doby nebo jiné vhodné úpravy týdenní pracovní doby;

 • změny u rodičovské dovolené

 • změny u nepřetržitých odpočinků

 • další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví


diskuze a odpovědi na dotazy