Opatrovnictví na obcích - webinář

Opatrovnictví na obcích - webinář INTEGRA CENTRUM s.r.o. https://www.integracentrum.cz/opatrovnictvi-na-obcich-webinar-2144
Pořadatel:
Typ: veřejný kurz , webinář
Vybraný termín:  23.11.2023   
Cena bez DPH: 1 818 Kč https://www.integracentrum.cz/opatrovnictvi-na-obcich-webinar-2144
Cena s DPH: 2 200 Kč
Lektor: JUDr. Miroslav Kubánek
Více informací o kurzu
Lektor - kontakt: www.integracentrum.cz/...
Vedeno v jazyce: česky

Popis kurzu

Cílem webináře je rozkrýt obci typy opatrovnictví, se kterými se v praxi může setkat, v rámci vysvětlení právní subjektivity fyzických osob ukázat důvody institutu opatrovnictví a informovat o podpůrných prostředcích podle civilního práva, které by měly mít před opatrovnictvím přednost. Dále se webinář zaměřuje na opatrovnictví plnoletých osob, včetně řízení o svéprávnosti a opatrovnictví. Nakonec na praktických příkladech seznamuje s konkrétními dopady povinnosti výkonu veřejného opatrovnictví na obec.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7  zákona , kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

 • Typy opatrovnictví v praxi obcí
 • Právní subjektivita fyzických osob (právní osobnost, svéprávnost)
 • Tzv. podpůrné prostředky jako reakce na potřebu snižování počtu nesvéprávných osob v ČR
 • Opatrovnictví plnoletých (právní východiska, obec jako veřejný opatrovník, opatrovnická řízení)
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Praktické dopady opatrovnictví plnoletých na obec (působnost, úkoly orgánů obce, úkoly pověřených zaměstnanců obce)
 • Kazuistika:
  • klient a vypořádání SJM
  • klient a hrazení dluhů
  • klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, či před prohlášením nesvéprávnosti
  • další případy dle návrhů účastníků
 • Jiné formy opatrovnictví na obci, diskuseKurz je zařazen v sekcích

Sociální služby

Další kurzy a semináře

Kurzy a semináře v sekcích Sociální služby
Název      Cena     
Opatrovnictví na obcích - webinář
INTEGRA CENTRUM     2 200 Kč s DPH
23.11.
2023

1 termín