Opatrovnictví na obcích - webinář

Tento vzdělávací kurz/seminář pořádaný společností INTEGRA CENTRUM s.r.o. již proběhl.
Doporučujeme kurzy s podobnou tematikou níže nebo si můžete vybrat z kategorií:
Sociální služby

Název      Cena     
Opatrovnictví na obcích
INTEGRA CENTRUM     1 700 Kč s DPH
e-learning

1 termín

Obsah již proběhlého kurzu

Cílem webináře je rozkrýt obci typy opatrovnictví, se kterými se v praxi může setkat, v rámci vysvětlení právní subjektivity fyzických osob ukázat důvody institutu opatrovnictví a informovat o podpůrných prostředcích podle civilního práva, které by měly mít před opatrovnictvím přednost. Dále se webinář zaměřuje na opatrovnictví plnoletých osob, včetně řízení o svéprávnosti a opatrovnictví. Nakonec na praktických příkladech seznamuje s konkrétními dopady povinnosti výkonu veřejného opatrovnictví na obec.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7  zákona , kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

 • Typy opatrovnictví v praxi obcí
 • Právní subjektivita fyzických osob (právní osobnost, svéprávnost)
 • Tzv. podpůrné prostředky jako reakce na potřebu snižování počtu nesvéprávných osob v ČR
 • Opatrovnictví plnoletých (právní východiska, obec jako veřejný opatrovník, opatrovnická řízení)
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Praktické dopady opatrovnictví plnoletých na obec (působnost, úkoly orgánů obce, úkoly pověřených zaměstnanců obce)
 • Kazuistika:
  • klient a vypořádání SJM
  • klient a hrazení dluhů
  • klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, či před prohlášením nesvéprávnosti
  • další případy dle návrhů účastníků
 • Jiné formy opatrovnictví na obci, diskuse